Från andra brigaden till Afrika

Den 1 april tillträder andra brigadens förra chef överste Lennart Widerström sin nya tjänst som ställföreträdande chef i Minusmas sektor väst i Mali.

Lennart Widerström under ceremonin när han lämnade ifrån sig befälet över 2:a brigaden Foto: Oscar Nilsson/Försvarsmakten

Lennart utbildades till officer på 90-talet och började sin officerskarriär på P 7 i Skåne. Han har genom åren bland annat varit kompanichef på P 7, bataljonchef på både P7 och P4 och nu senast som brigadchef i Skövde. Det är tjänster där Lennart har fått leda förband, nära och handgripligt, vilket han tror kommer vara en fördel på plats i Afrika.                                                              

– Jag har tidigare tjänstgjort i Bosnien och Kosovo, det här uppdraget i Mali blir mitt tredje utlandsuppdrag. Jag gillar att skapa bästa möjliga förutsättningar för att förbanden ska kunna lösa sina uppgifter och med den erfarenheten jag har samlat på mig är det här ett uppdrag som passar mig. 

Uppdraget i Mali kommer att pågå i ett år men familjen kommer att stanna i Sverige. Lennart vill gärna framhålla Försvarsmaktens arbete med att inkludera familjen inför insatser.

 – Jag ser insatsen som en möjlighet till personlig utveckling som jag har nytta av i min fortsatta karriär samtidigt som det självklart är en påfrestning för mig och min familj. Men när man har det här jobbet så kan det ingå utlandstjänstgöring. Vi har också haft tillgång till samma stöd som alla andra anställda som åker på utlandstjänst, säger Lennart.

Den 1 april tillträder han sin nya tjänst och han ser stora likheter mellan sin kommande tjänstgöring och sin tidigare befattning som brigadchef. 

– Arbetet kommer bestå av att biträda sektorchefen med att leda förbanden som verkar i Malis västra sektor och att samverka med de civila delarna av FN och Fama, som är de väpnade delarna av Malis säkerhetsorganisation, säger Lennart Widerström.

Som brigadchef handlade arbetet om att få ihop brigadens olika förmågar till att fungera i en sammanhållen enhet. I FN-insatsen i Mali finns det i dag en mängd olika nationer representerade under samlingsnamnet Minusma som tillsammans har till uppgift att stödja implementeringen av fredsavtalet, medla och agera för försoning, skydda civila och främja och skydda mänskliga rättigheter. Många uppgifter fördelat på personal från vitt skilda bakgrunder och traditioner.

– Jag har varit nere och rekat och jag har sedan min tidigare tjänst på Insatsstaben god bild av läget i Mali. Det jag ska göra påminner om det jag har gjort som brigadchef och jag känner mig redo och förberedd för uppdraget, säger Lennart Widerström.