Tillsammans är vi starkare

Hörselskydden sitter hårt åt på de tre personerna som ligger mot marken. De skyddar mot ljuden från skotten av tre automatkarbiner. Det är tre finska sjukvårdare som skjuter. Två läkare och en sjuksköterska med specialistkompetens inom kirurgi och anestesi. De är på skjutbanan för att lära sig hantera ett svenskt vapen – den svenska AK 5:an.

Kaius Kaartinen, Kimmo Santi och Ville-Veikko Elomaa tillsammans med sin instruktör Christofer Myrén från Internationella utbildningsenheten på Livgardet. Foto: Petter Persson/Försvarsmakten
På uppdrag av regeringen fortsätter Försvarsmakten att fördjupa det militära samarbetet med Finland. Det finska sjukvårdsteamet, som är på väg till Mali är ett exempel på hur samarbetet kan se ut i praktiken. Foto: Petter Persson/Försvarsmakten
På Livgardets internationella utbildningsenhet i Kungsängen finns instruktörer, faciliteter att öva i, men också det kanske viktigaste av allt: personlig erfarenhet av internationella insatser. Foto: Petter Persson/Försvarsmakten

Det finska operationslaget ska ingå i den svenska kontingenten för FN-insatsen i Mali (Minusma). Deras uppgift är att stödja den svenska truppen med sin specialistkompetens inom sjukvård och kommer därför att jobba tätt tillsammans med de svenska soldaterna. Eftersom de materiel, vapen och fordon som används i Mali är svenska är de i Sverige för att bekanta sig med och få en grundläggande förståelse för dem. Det handlar om att kunna skjuta med AK 5:an och att hantera vapnet säkert, att agera säkert i och omkring terrängbil 16, mer känd som ”Galten”, och att utbildas i den svenska sjukvårdsmaterielen. Utbildningen planeras, leds och genomförs av den internationella utbildningsenheten på Livgardet.

Operationslaget ingår i en lätt traumagrupp, en mer rörlig enhet, och de kommer med andra ord inte att verka som sjukvårdspersonal inne på campen. I ett efterföljande fordon har de med sig all sjukvårdsmateriel som behövs för att kunna ta hand om stridsskador, med finns till och med ett tält att använda som operationssal. Om det behövs kan de stabilisera, transportera eller operera allvarligt skadade personer mitt ute i Malis öken.

− Vi åker en bit bakom de svenska soldaterna. Om något skulle hända sätter vi upp tältet med operationssalen och behandlar personen på plats, säger Kaius Kaartinen, anestesiläkare.

− Vi kan göra mycket i vårt medicinska tält men möjligheterna är såklart begränsade. Händer något i öknen kan det dröja dagar innan vi kan få personen till ett sjukhus, fyller Kimmo Santi, anestesisjuksköterska i.

Alla tre är erfarna inom sitt område. De känner sig trygga med sin expertis och är vana vid att arbeta under stressade och påfrestande förhållanden. Men det finns en sak de inte kan öva på att hantera innan de åker: värmen. I Mali kan det bli upp mot 50 grader varmt. Att värmen blir deras största utmaning vittnar alla om.

− Allt är relativt säkert så förhoppningsvis kommer inget att hända, sett ur ett kirurgiskt perspektiv. Vi är i Mali för att bevara freden, säger Ville-Veikko Elomaa, kirurg.

Inget land står närmare Sverige än Finland

Svenska och finska förband har en lång historia av nära samarbete, särskilt från internationella insatser. Våra historiska och kulturella band är många och täta. Samarbetet mellan Sverige och Finland är viktigt för båda länderna eftersom alla kontaktytor skapar förutsättningar för att kunna agera tillsammans om det skulle behövas även på hemmaplan i Östersjöområdet. I en allt osäkrare omvärld är det naturligt att bygga säkerhet gemensamt. I detta arbete är Finland Sveriges viktigaste partner.

Kaius, Kimmo och Ville-Veikko tycker att det är bra att Finland och Sverige samarbetar och byter erfarenheter. Tillsammans kan vi ju så mycket mer än var och en för sig.

− Nu när Sverige har infört allmän värnplikt igen kommer arméerna att fungera mer lika i framtiden, förklarar Ville-Veikko Elomaa.

”Utmärkt” blir utbildningens slutbetyg. Svenska Försvarsmakten har gjort ett jättebra jobb och personalen har varit toppen. Men det Kimmo Santi har uppskattat allra mest är få höra om hur det är att vara på plats i Mali. Han säger:

− Här i Sverige finns personer som faktiskt har varit i Mali. Som vet hur det är att vara där. Den informationen kan vi inte få i Finland. Vi har inga lektioner om det men pratar mycket under veckan, som då vi äter lunch tillsammans. Det har jag nog uppskattat allra mest.