Rekryterna förbereder sig för tiden efter utbildningen

Vad händer med mig när jag gjort klart min utbildning? Det är en fråga som många rekryter ställer sig under sin värnpliktstid. På Skaraborgs regemente har man, som en del av grundutbildningen, precis genomfört den obligatoriska karriärplanering för att stötta rekryterna när de ska ut i arbetslivet.

Foto: Oscar Nilsson/Försvarsmakten
Leon Hellbom och Alva Knutsson Foto: Oscar Nilsson

– Vi gör det här för att ta ansvar för rekryterna, eftersom de lagt drygt ett år av sitt liv här så ska vi hjälpa dem att planera inför framtiden, säger Linnea Widja, rekryteringskoordinator på Skaraborgs regemente.

Får hjälp med personlig marknadsföring

En del i karriärplaneringen som genomförs med rekryterna är att hjälpa och stötta dem i deras personliga marknadsföring genom att utbilda dem i att skriva CV.
– En genomförd och godkänd värnplikt är väldigt bra att ha på sitt CV. Det visar att personen kan ta ansvar och är stresstålig, säger Linnea.

Delar av karriärplaneringen sker i samarbete med Arbetsförmedlingen. De deltar på plats under den första av de två stegen i personlig marknadsföring. Andra steget är när rekryterna får besöka en arbetsgivarmässa i Skövde. Skaraborgs regemente har ordnat en arbetsgivarträff och bjudit in företag och organisationer som det finns samarbetsavtal med. Dessa företag är sedan med på den arbetsgivarmässa som regementet tillsammans med Arbetsförmedlingen arrangerar.

Fortsatt karriär inom försvaret

Regementet informerar också om olika yrken och utbildningar inom Försvarsmakten för att inspirera rekryterna att välja en karriär inom Försvarsmakten. Antingen som anställd soldat på heltid eller deltidsoldat men också genom att söka till officersutbildningen.

– Efter värnplikten vill jag utbilda mig till arborist men jag kan tänka mig att bli deltidsoldat eller att vara med i hemvärnet. Jag har lärt mig mycket under min tid här. Att arbeta i grupp och arbeta under stress. Mycket av det jag lärt mig kommer jag har stor användning av, säger Alva Knutsson, 19.

Leon Hellbom, 19, kamrat till Alva Knutsson håller med. Efter grundutbildningen har han tankar på att fortsätta inom Försvarsmakten på ett eller annat sätt.
– Jag vill i framtiden bli polis och det jag lärt mig här kan vara till stor nytta i det yrket, säger Leon Hellbom.