Erfarenhetsutbyte mellan två bataljonchefer

En av dem leder en hemvärnsbataljon och en av dem en pansarbataljon. Uppgifterna för förbanden är väldigt olika men det finns ändå många beröringspunkter, inte minst i ledarskapet och vikten av att kunna presentera en tydlig vilja i hur man vill utveckla förbandet.
– Även om vi har olika typer av bataljoner och olika förutsättningar för att bemanna, utbilda och träna förbandet, så kan vi ändå nå synergieffekter genom att utbyta erfarenheter, säger överstelöjtnant Annelie Olausson, chef för 42:a pansarbataljonen på Skaraborgs regemente, vid ett möte med kapten Erika Åbrodd som nyligen tillträdde som chef för 40:e hemvärnsbataljonen.

Annelie Olausson och Erika Åbrodd
Annelie Olausson och Erika Åbrodd
Annelie Olausson, chef 42:a pansarbataljonen och Erika Åbrodd, chef 40:e hemvärnsbataljonen träffas för erfarenhetsutbyte Foto: Försvarsmakten

Annelie har varit chef för 42:a pansarbataljonen sedan 1 juli. Hösten har hon ägnat åt att sätta sig in i läget dels avseende 42:a pansarbataljonen, dels Krigsförbandsenhetens verksamhet. Krigsförbandsenheten är den enhet där båda regementets pansarbataljoner arbetar till vardags. Hon har även hunnit delta i övning Trident Juncture 18. Övningsverksamhet upptar en stor del av arbetet både för hemvärnsbataljoner och pansarbataljoner.

– Att kunna ta stöd av varandra för att fylla upp vakanser i staber under övningar, att ställa upp som stabsinstruktörer och att ge möjlighet att se hur en bataljon agerar i en brigadkontext är bara några exempel på detta. Vi kan också dela med oss av erfarenheter av hur vi jobbar med Noak och att rekrytera och behålla kvinnor vid förbanden, säger Annelie.

Erika som nyligen tog över som hemvärnsbataljonchef arbetar till vardags på en av regementets utbildningsgrupper. Hon har funderat en hel del på just rekryteringen till hemvärnet.

– Rekrytering handlar inte bara om att locka fler till förbandet, utan även om att behålla dem vi redan har. Det ligger mycket tid och ansträngning bakom varje enskild soldat och den erfarenhet varje individ har med sig värderas högt. Att ge möjligheten till att utvecklas genom exempelvis samarbete med Annelies förband är ett sätt att utbyta erfarenhet. Det ger effekt på såväl individnivå som för hela bataljonen. 

De tror båda två att det kommer bli fler möten framöver och det finns nog fler chefer som känner att de vill delta i erfarenhetsutbyte.
När vi är så pass få förband så måste vi våga tänka nytt och dela med oss av våra erfarenheter. Detta är något vi jobbar med på Krigsförbandsenheten också genom att bland annat samarbeta med bataljonerna P 7 och I 19 inom ramen för utbildning av rekryter och att stödja med förbandsinstruktörer på övningar. Att även kunna få in våra hemvärnsbataljoner i detta erfarenhetsutbyte är bara positivt, avslutar Annelie.