Totalförsvar på schemat

Eleverna på Katedralskolan i Skara har under lektionstid fått information om Försvarsmakten och totalförsvaret. Besöket var en del i raden av skolbesök som Försvarsmakten gör runt om på kommunala gymnasieskolor i Skaraborg.

Man fick en ny bild av vad Försvarsmakten gör och man fick lära sig väldigt mycket, sa Viktor, en av eleverna på Katedralskolan. Foto: Oscar Nilsson/Försvarsmakten

Personal från Försvarsmakten i Skaraborg kommer från nu och fram till mars 2019 besöka de kommunala gymnasieskolorna runt om i Skaraborg. På lektionstid kommer de informera eleverna i årskurs två om totalförsvarsplikten. Vad mönstringsunderlag är, hur det ska fyllas i och vad som händer sedan.

– Sedan 1 januari 2018 är värnplikten återinförd och vi tycker det är viktigt att informera vad det innebär för dem som kan komma att kallas in. En skillnad mot tidigare är dessutom att nu är plikten könsneutral, det vill säga att den omfattar både män och kvinnor, säger Linnea Widhja som är rekryteringskoordinator på Skaraborgs regemente.

Det var i Skövde tidigare i år som Skaraborgs regemente började genomföra skolbesök som en del i den ordinarie undervisningen. Ett arrangemang som nu sker även i andra kommuner i Skaraborg.

– Sedan 1994 har inte försvars- eller totalförsvarsinformation varit ett stående inslag på lektionerna utan det har varit enskild lärare eller rektor som bestämt om vi kan komma och informera. Vi tycker det är bra att skolorna här omkring nu har tagit beslutet om att totalförsvarsinformation ska ligga på lektionstid. Då kan vi komma i kontakt med alla eleverna och vi får möjlighet att svara på deras frågor, säger Linnea.

På Teknikprogrammet Katedralskolan i Skara var Viktor Viklund en av eleverna som deltog och han var nöjd med informationen.
– Besöket var väldigt intressant och jag skulle gärna göra värnplikten.