Redo för fredsinsats i Mali

"Samtliga på förbandet har en mycket stark vilja att alltid lösa uppgifter"

Nedrotation för nästa Malistyrka, Mali 09, börjar närma sig och när hushållen hemma i Sverige firar Lucia är de svenska soldaterna på plats och stöttar FN i fredsprocessen i Mali. Under två veckor har styrkan, som sätts samman av Skaraborgs regemente, P 4, genomfört den sista delen av insatsutbildningen och stärkt sin förmåga som underrättelseförband.

Samverkan och användande av helikopter under slutträningen.
Samverkan och användande av helikopter under slutträningen.
Under slutträningen övades samtliga funktioner. Underrättelseoperationer och logistik fick bland annat hjälp av helikoptrar. Foto: Jakob Neidenström/Försvarsmakten
Samverkan med lokalbefolkningen. Under slutträningen fanns det flera figuranter som var med och bidrog till att övningen blev så verklig som möjligt, vissa pratade bara franska för att likna områden i Mali.
Samverkan med lokalbefolkningen. Under slutträningen fanns det flera figuranter som var med och bidrog till att övningen blev så verklig som möjligt, vissa pratade bara franska för att likna områden i Mali. Foto: Mikael Johansson/Försvarsmakten
Övningsfälten byttes ut till Bedukstan, ett fiktivt land där en FN-ledd fredsprocess motarbetas av olika kriminella gäng och terroristgrupper.
Övningsfälten byttes ut till Bedukstan, ett fiktivt land där en FN-ledd fredsprocess motarbetas av olika kriminella gäng och terroristgrupper. Foto: Jakob Neidenström/Försvarsmakten
Sjukvård. Bindel
Det finns en kvalificerad sjukvårdsförmåga på Mali 09 och under insatsutbildningen har de fått träna under realistiska moment. Foto: Mikael Johansson/Försvarsmakten
Magnus Frykvall, chef för Mali 09, känner sig trygg med hur förbandet presterat under slutträningen och ser med tillförsikt fram emot fredsinsats i Mali under FN-flagg
Magnus Frykvall, kontingentschef Mali 09, är nöjd med slutträningen och ser med tillförsikt fram emot insatsen under FN-flagg. Foto: Mikael Johansson/Försvarsmakten
Sverige bidrar med ett ISR Task Force, förkortningen ISR står för Intelligence, Surveillance and Reconnaissance. I insatsområdet arbetar Försvarsmakten, tillsammans med andra nationer, med att kartlägga, samla in och delge information om konflikten och väpnade grupper i området. Bilden är från en tidigare insats. Foto: Foto: Försvarsmakten

Årets första snöfall och de gula höstfärgerna gör oss påminda om att Sverige går mot kallare tider. Samtidigt som många gör sig redo för vintern ställer drygt 260 soldater och officerare om för att snart befinna sig i 30 gradig öken. Men innan de står inför skarpt läge i Mali ska slutträningen på Kungsängen och Härads genomföras och under två veckor har övningsfälten byts ut till Bedukstan, ett fiktivt land där en FN-ledd fredsprocess motarbetas av olika kriminella gäng och terroristgrupper.

Det är övningsupplägget för slutträningen som syftar till att ge ett så realistiskt scenario som möjligt så att alla funktioner kan samöva och göra de sista förberedelserna innan de åker ner till Mali.

− Slutträningen har bekräftat att samtliga på förbandet har en mycket stark vilja att alltid lösa uppgifter på bästa sätt och snabbt anpassar sig till ändrade förutsättningar. Det är dessa egenskaper som gör att jag med stor tillförsikt ser fram emot vår viktiga fredsinsats i Mali under FN-flagg, säger Magnus Frykvall, kontingentschef för Mali 09. 

Information för fred

Sedan 2014 har Sverige bidragit med ett underrättelseförband i Mali och i insatsområdet arbetar Försvarsmakten, tillsammans med andra nationer, med att kartlägga, samla in och delge information om konflikten och väpnade grupper i området. Detta för att FN ska kunna stödja den Maliska regeringen i fredsavtalet och minska spänningarna mellan grupperingarna i landet.

Det är ett omfattande jobb i en komplex miljö där Försvarsmaktens bidrag är en viktig kugge i det långsiktiga fredsarbetet. För den enskilde spaningssoldaten innebär det många olika uppgifter och det märks under slutträningen.

− Vi har bland annat samverkat med lokalinvånare, bedrivit olika typer av spaning och utbildats i att hitta improviserade och egengjorda bomber för att bättre kunna skydda oss själva, säger spaningssoldaten Simon.

"Redo att lösa vår uppgift"

Största delen av spaningskompaniet består av heltidsanställda soldater och officerare från Skaraborgs regemente, P 4. Att bedriva spaning och inhämtning var till en början något nytt, men som flera månaders utbildning och träning gjort till något naturligt.

− Den insatsspecifika utbildningen har varit bra och jag tycker att vi tänker mer utifrån ett FN-perspektiv och hur vi ska röra oss i terrängen som ett spaningsförband. Det märks att vi är redo att lösa vår uppgift i Mali, fortsätter Simon.

Kunskap som räddar liv

Under slutträningen har flera olika övningsmoment inträffat för att spegla säkerhetsläget i Mali och sjukvårdspluton har fått sätta sina kunskaper på prov. Den finns en kvalificerad sjukvårdsförmåga på Mali 09 och för dem har hela insatsutbildningen och slutträningen inneburit realistiska scenarior med olika typer av skadeutfall. Personalen som ingår i sjukvårdsplutonen har flera års erfarenhet och Daniel Gabrielsson, chef på lätt traumagrupp, ser mycket positivt på all den övning som de fått.

− Vi har utbildats i allt från att samarbeta med andra nationer till att omhänderta skadad personal. Nästan allt som kan hända där nere har vi övat på, säger Daniel, som tidigare varit i Mali och ser fram emot att åka ner igen.

Förmåga som utvecklas under tiden

Den sjukvårdsförmåga som finns vid den svenska campen i Mali kan likställas med ett med mindre svenskt sjukhus och har förmåga att erbjuda vård som exempelvis livräddande kirurgi, akuta operationer och hantering av belastningsskador. Det finns allt från traumakirurger och intensivvårdspersonal till allmänläkare och fysioterapeut som tillsammans gör allt för att ta hand om förbandet och erbjuder en högkvalitativ vård.  

På sjukvårdsplutonen finns det också ett rörligt operationslag som kan gruppera en operationsal ute i fält, en ambulans samt en lätt traumagrupp. Detta kan jämföras med en mer avancerad ambulans med narkosläkare.

− Den förmåga som vi har på plats och som vi åker ner med är väldigt bra. Man blir dock aldrig fullärd och även om vi haft en bra utbildning här hemma i Sverige kommer vi fortsätta att utvecklas och bli ännu bättre i insatsområdet, avslutar Daniel.