Logistikskolan utbildar marinen

Marinens officerare har gått en unik kurs i sjukvårdsledning och sjuktransportledning hos Försvarsmaktens logistik- och motorskola (LogS) i Skövde. Skolan har stöttat marintaktisk chef i framtagandet av ett nytt sjukvårdskoncept som kursen är en del av.

Kurschefen Morgan Larsson står på Trängregementets gård.
Morgan Larsson är chef över kursen som har haft inriktning på ledning av sjukvård och sjuktransport och låg- till högintensiv strid. Foto: Sara Sjöström/Försvarsmakten.

I ett av klassrummen står kursdeltagarna böjda över kartor över Sveriges östkust och Östersjön och pratar taktik. Ett av inslagen under kursen är nämligen att träna på ett scenario där en marinstab ska hindra motståndaren att inta Sveriges östra kust. Under dagen kommer det in skadade som ska tas om hand.

Marinens officerare

Kursdeltagarna är officerare som kommer från marinens olika enheter, till exempel Amfibieregementet, Tredje och Fjärde sjöstridsflottiljen, Marinbasen samt även Mission Support Element (MSE) från Helikopterflottiljen med marin anknytning. Mission Support Element motsvarar stabsfunktionen för flygförband vid en flygdivision. Björn Agnetun, sjukvårdsbefäl från Amfibieregementet i Göteborg är en av dem, och han uppskattar dagens övning:

– Det är kanonbra med rollspel, att få ihop olika marina enheter. När vi är på övningar, som Aurora, ses vi inte utan hörs via radion. Här kan vi diskutera och ses.

Tillbaka på hemförbanden kommer han och de andra deltagarna att fortsätta utbilda personalen där.

Marinen utvecklar sin sjukvård

Idén till den skräddarsydda utbildningen har växt fram under marinens projekt "Marint sjukvårdskoncept".

– Då såg vi utbildningsbehovet av en sjukvårdsutbildning med inriktning sjukvårdsledning och sjuktransportledning med en marin touch. I dag är huvuddelen inriktat mot markarenan, förklarar Morgan Larsson, kurschef.

Han tycker att det är extra roligt att Försvarsmaktens logistik- och motorskola kan stödja marinen eftersom skolan är försvarsmaktsgemensam och skall stödja de tre stridkrafterna med logistikutbildningar med tyngdpunkt på markarenan.

– Det som möjliggjort kursen är att vi bland annat har deltagit i olika marina övningar som har gett erfarenhet från de marina förbandens taktik, rutiner och specifika miljö, säger Morgan Larsson. 

Johan Linders är stabsläkare på marintaktisk stab och anser att även om kursen hålls av Försvarsmaktens logistik- och motorskola med erfarenheter från markarenan, så har skolan ansträngt sig för att få en marin prägel på kursen.

– Man har identifierat de marinspecifika frågorna och det har också varit en pågående diskussion under kursen.