Livgardet övar på fem platser i Stockholm

Under vecka 42 och 45 övar Livgardet i och omkring Stockholm. Militära fordon och soldater kommer att synas och höras på ett antal olika platser.
– Livgardet är det förband som försvarar Stockholm i händelse av kris eller krig, därför är det otroligt viktigt att vi kan öva i den miljö vi skall verka, säger major Magnus Gerhardsson, övningsledare.

Strid i bebyggelse för en av Livgardets hemvärnsbataljoner.
Strid i bebyggelse för en av Livgardets hemvärnsbataljoner.
Arkivbild från tidigare övning där en av Livgardets hemvärnsbataljoner övade strid i bebyggelse. Foto: Annika Gabestad/Försvarsmakten

Under övningarna kommer flera hundra soldater från Livgardet att öva utspritt på och omkring Polishögskolan Sörentorp, kvarteret Primus på Lilla Essingen, Telestaden i Farsta och runt Bromma flygplats. Under vecka 45 genomförs övningsverksamhet även kring Nynäshamn.

Soldaterna kommer att bära stridsutrustning och vapen och de kommer bland annat att öva på just strid i stadsmiljö. Vid skottlossning används endast lös ammunition, vilket låter likadant som vanlig ammunition men är helt ofarligt.

– När vi övar våra förband strävar vi efter att öva så realistiskt som möjligt, i den miljö och terräng där förbanden ska kunna lösa sina skarpa uppgifter. Eftersom vi av säkerhetsskäl inte kan öva på våra skarpa objekt behöver vi öva på platser och i miljöer som liknar de verkliga objekten, säger major Magnus Gerhardsson, övningsledare.

All personal som deltar i övningen är väl insatta i säkerhetsbestämmelser och hur man ska uppträda utanför militära övningsområden. Det kommer också finnas kontrollanter och övningsledare på plats.

– När övningen pågår kommer vissa områden att spärras av med rödvita plastband som inte ska passeras. Det är för allmänhetens egen säkerhet och har bland annat att göra med skadliga ljudnivåer.

Under den första övningen är det Taeliehus hemvärnsbataljon och Livgardets 12:e motoriserade skyttebataljon som övar med totalt cirka 400 soldater. Under vecka 45 övar Attundalands hemvärnsbataljon samt ett underrättelsekompani, totalt cirka 500 soldater.

– Att samöva olika enheter vid den här typen av övningar är viktigt för att förbanden ska kunna agera effektivt tillsammans och lösa sina skarpa uppgifter vid kris och krig.

Exakta datum för övningarna är:
vecka 42, den 17-21 oktober och 
vecka 45, den 7-11 november.

Under vecka 45 genomför även underrättelseenheter ur hemvärnsförbanden övningsverksamhet kring Nynäshamn. Militära fordon kan eventuellt synas passera men det kommer inte ske någon stridsverksamhet i området.

Mer information om tider för skottlossning samt karta med områden för stridsverksamhet med skottlossning finns här:
Övningsplatserna_v42, 45.pdf