Nätverk Arméns kvinnor

Under två dagar har företrädare för arméns kvinnor varit samlade i Skövde för att bland annat diskutera utvecklingen av nätverket AK-Arméns Kvinnor (Noak armé). Det är nu cirka 1,5 år sedan som nätverket startade upp.
– Vi har högt i tak och långt till dörren. Vi måste diskutera allt och kunna lyfta fram hela sanningen. Nätverket Arméns kvinnor syftar ytterst till att bidra till en starkare armé i fält, sa arméförvaltare Joacim Blomgren som deltog under mötet.

Major Jenny Landberg och arméförvaltare Joacim Blomgren
Major Jenny Landberg och arméförvaltare Joacim Blomgren
Major Jenny Landberg och arméförvaltare Joacim Blomgren Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten

Noak, nätverk officer/anställd kvinna är en del i Försvarsmaktens arbete med att aktivt arbeta för att förbättra kvinnors möjligheter i myndigheten. En jämställd arbetsmiljö bidrar till ökad operativ effekt. Vid uppstarten av AK sa arméchefen att målet är att forumet inte ska behövas men så länge verkligeten påminner om att myndigheten inte är där måste Försvarsmakten ägna särskilt fokus åt kvinnors perspektiv.

Jenny Landberg, P 4, och Helen Dahlöf, då P 4 nu P 7, är två av dem som drivit arbetet med att starta upp nätverket AK. Under rubriken utveckling, gemenskap och operativ förmåga hälsade de representanter från övriga arméförband välkomna till Skövde och årets träff. Första dagen inleddes med en återrapport från respektive förband, där alla berättade vad de har haft för verksamhet. Förbanden har kommit olika långt i sitt arbete inom AK och dessa träffar är en bra möjlighet att lyfta fram goda exempel från förband och sprida den kunskapen vidare.

– Inför mötet skickade vi ut ett antal frågor till förbanden som de skulle förbereda. Frågor som knöt an till de delmålsättningar som vi tog fram vid träffar under 2017. Under det senaste året har personlig materiel varit en fokusfråga för oss i AK. Arbetet har lett till att chefer har större medvetenhet och exempelvis ser till att kvinnor deltar i utvecklingsarbete med personlig materiel. Det är en fråga som vi även fortsättningsvis kommer att jobba med, säger Jenny Landberg

Under mötet bestämdes att fokusfråga för kommande år kommer vara mentorskap. 
– A 9 ligger i framkant när det gäller att arbeta med och kring mentorskap och när de nu tar över stafettpinnen i AK kommer detta att vara ett känt område för dem att jobba vidare inom, avslutar Jenny.

Överlämningen av AK till A 9 kommer formellt att ske i anslutning till den centrala Noak-konferens som genomförs i slutet av november.