Nytt samarbetsavtal vässar försvarsförmågan

Vid en kris eller krig ska snabbt uppemot 10 000 soldater och sjömän kunna sättas in. Styrkan är inte stående utan utvalda förband kan användas i alla typer av insatser antingen i form av en koalition eller så kan den ställas till FN:s, EU:s eller Natos förfogande. Ett medlemskap innebär inte med automatik att nationer binder sig till övningar eller insatser utan beslut avgörs självständigt från fall till fall av det enskilda medlemslandet och i enlighet med deras nationella beslutsprocesser. Styrkan det handlar om är den brittiskledda snabbinsatsstyrkan Joint Expeditionary Force, JEF.

Besättningsutbyten under övningen Baltic Cross, mellan HMS Visby och HMS Montrose, var mycket uppskattat och ökade kunskaperna och förståelsen för varandras verksamhet. Foto: HMS Montrose
HMS Montrose stridsledningscentral hade en rejäl utmaning i att upptäcka och följa HMS Visby under ytstridsmomenten. Smygtekniken är ett lyckat koncept i kombination med anpassad taktik. Foto: HMS Visby/Försvarsmakten
Besättningen ombord på HMS Visby utgjorde en kvalificerad motståndare vid de olika momenten under övningen. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Det finska fartyget Hämeenmaa deltog från finska marinen. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Pågående fartygschefen på HMS Visby, Tobias Widén träffade befälhavaren på HMS Montrose, Conor O’Neill innan övningen inleddes. Widén ledde sedan "striden" ombord på HMS Visby under Baltic Cross. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Helikoptern wildcat utgjorde ett hot för "motståndarfartygen", men med anpassad taktik och smygteknik blev det en utmaning även för en snabbgående helikopter. Foto: HMS Visby/Försvarsmakten
Korvett Visby klass är ett mycket kompetent och kvalificerat fartygssystem med sin unika konstruktion, sensorer och inte minst kompetent personal, vilket blev tydligt under övningen. Foto: HMS Visby/Försvarsmakten
"Jag ser vårt engagemang som ytterligare ett steg till att skapa säkerhetspolitiska samarbeten, inte minst med nationer som verkar i och kring Östersjöregionen. Svenska marinen har en enorm förmåga och utgör en viktig resurs i både nationella såväl som internationella sammanhang" Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Sverige anslöt sig till JEF redan i juni 2017 med inriktningen att anmäla två av marinens korvetter av Visby klass med stödfunktion. Den 28 juni i år undertecknades ett samarbetsavtal (Memorandum of Understanding) av alla ingående nationer vilket nu innebär att JEF når full operativ förmåga. Detta samarbetsavtal ska inte förväxlas med det samförståndsavtal som nyligen undertecknades mellan Sverige och Finland kopplat till det svensk-finska försvarssamarbetet. Självklart finns det vinster i att både Sverige och Finland även nu ingår i JEF.

– Sverige och Finland har ett nära och väl utvecklat samarbete, svenskt deltagande på den finska marinens 100-års jubileum är ytterligare ett bevis på det. Att våra båda länder också utgör en del av snabbinsatsstyrkan JEF kompletterar både våra bilaterala såväl som multilaterala samarbeten. Jag ser också vårt engagemang som ytterligare ett steg till att skapa säkerhetspolitiska samarbeten, inte minst med nationer som verkar i och kring Östersjöregionen, sa marinchefen, konteramiral Jens Nykvist.

Övning Baltic Cross

Bara dagar efter att samarbetsavtalet hade undertecknats genomfördes den första övningen mellan Sverige, Finland och Storbritannien. Den trilaterala övningen Baltic Cross, genomfördes i samband med den finska marinens 100-års jubileum. I övningen deltog korvetten HMS Visby, det finska minfartyget FNS Hämeenmaa, robotbåtarna FNS Pori och Hanko samt den brittiska fregatten HMS Montrose.

Baltic Cross var upplagd som en momentövning med fokus på att hitta fungerande arbetsmetoder för att gemensamt kunna lösa insatser. Övningen omfattade moment såsom till exempel manöverövningar, ubåtsjakt med ett självgående ubåtsjaktmål. Det genomfördes kvalificerade ytstridsövningar mot varandra där HMS Montrose nya helikopter wildcat deltog och gjorde oddsen tuffa för det svenska och de finska fartygen. Utöver det genomfördes besättningsutbyten mellan det svenska och brittiska fartyget för att ytterligare öka förståelsen för varandra.

– Visby är snabb, med smygteknik och beväpnad till tänderna gör fartyget till en formidabel fiende och speciellt knepig för Montroses stridsledningscentral att upptäcka. Den svenska och finska skärgården är extremt trångt och svårnavigerat, detta utnyttjade de självklart skickligt till deras fördel. Storbritannien har alltid haft ett bra samarbete med både Sverige och Finland och deras deltagande i JEF medför att vi gemensamt kan öka våra förmågor, sa befälhavaren på HMS Montrose, Conor O’Neill.