Precision

Helgen den 24 till och med den 27 maj genomförde hemvärnets CBRN-plutoner särskild övning för förband. Övningen genomfördes på Totalförsvarets skyddscentrum, SkyddC, i Umeå. Första CBRN-kompaniet vid SkyddC stöttade med sin spetsförmåga för att göra övningen så bra och produktiv som möjligt.

En rejäl ansats i att nå fram till målet, ett rent saneringsobjekt.
En rejäl ansats i att nå fram till målet, ett rent saneringsobjekt. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Terrängbil 13 är ett av de fordon som hemvärnet använder. Här går gruppen igenom vad som är särskilt viktigt att tänka på under en taktisk sanering.
Terrängbil 13 är ett av de fordon som hemvärnet använder. Här går gruppen igenom vad som är särskilt viktigt att tänka på under en taktisk sanering. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Övning med provtagningsutrustningen. Ivriga diskussioner och utbyte av erfarenheter mellan göteborgare och västerbottningar.
Övning med provtagningsutrustningen. Ivriga diskussioner och utbyte av erfarenheter mellan göteborgare och västerbottningar. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Att få på sig skyddshandskarna som ligger i tre lager kan vara nog så svårt. Dock krävs det försiktighet och rutin för att få av sig dem utan att smutsa ner nästa lager. Det är precision som gäller.
Att få på sig skyddshandskarna som ligger i tre lager kan vara nog så svårt. Dock krävs det försiktighet och rutin för att få av sig dem utan att smutsa ner nästa lager. Det är precision som gäller. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten

De två intensiva övningsdagarna under denna övning låg på torsdagen och fredagen. Hela bredden av förbandet tränades i sina respektive uppgifter, från att planera under tidspress till att öva på att sanera några av hemvärnets fordonstyper som bandvagn och terrängbil. Bland de mer utmanande momenten för rekognoseringsgrupperna var att bedöma riskobjekt, från uppbyggda i övningsmiljö till mer konkreta sådana.

Precision från grunden

Övningen började dock på lägre nivå. Redan att få på sig handskarna kan vara riktigt svårt med CBRN-hantering. Det är ju inte ett lager handskar som ska på utan tre. Och när man sedan har kladdat ner den yttre handsken så gäller det ju att göra sitt bästa för att inte kontaminera nästa lager handskar. Föremål för träning!

Kopia av lägenhet

Vid SkyddC har utbildningsstödsavdelningen skapat en kopia av en lägenhet. I den kan rekognoseringspersonal träna på att göra rätt åtgärder när man går in i en byggnad. Från ovan kan övningsledaren kontrollera att de övade agerar i enlighet med de inövade modellerna för att finna det som gruppen söker. Anläggningen ger en extra dimension till det faktum att rekognosering är en typ av specialiserat spaningsarbete.

Sammanfattningen av övningen är att den var mycket givande. Första CBRN-kompaniet stöttade verksamheten inom sakområdet med allt från övningsledare och mentorer till materiel. Utvecklingen under en helg som denna blir naturligtvis stark åt det goda hållet och under söndagen kunde gästerna från söder återvända, berikade av helgens goda precision.