Efter Våreld – Andra brigaden blickar framåt

På övningsfälten i Kvarn och Skövde har det stillnat och gräset börjar sträcka på sig igen. För några dagar sedan var det full aktivitet. Motoriserad och mekaniserad bataljon stred sida vid sida. Löste uppgifter understödda av olika funktioner
- En sådan övning som Våreld, där vi övar kompanier och bataljoner i brigads ram, det ger chefer rätt förutsättning att blir bra. Det är ett viktigt avstamp inför höstens Trident Juncture. Nu måste Andra brigaden fortsätta arbetet med att behålla förmågan som uppnåtts. Till det krävs träning och övning, säger brigadchef Lennart Widerström som var med under övning Våreld

Brigadchef Lennart Widerström under Våreld 18
Brigadchef Lennart Widerström under Våreld 18
Brigadchef Lennart Widerström under Våreld 18 Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Andra brigaden har under ett par år, i gemensamma övningar, övat förbanden som ingår i brigaden. De går nu in i ett skede där fokus är att behålla den förmåga som de tillsammans uppnått.
– Förmåga måste tränas och övas om den ska behållas. Förmåga är inte som en tatuering som är kvar när du gjort den. Det har ingen betydelse om du kunde lyfta tungt för 15 år sedan, förmåga är det du klarar att lyfta idag. Kontinuerlig träning är nyckeln, säger Lennart Widerström som är chef för andra brigaden.

Nästa övning för andra brigaden är Trident Juncture. Det är en stor Nato-övning som Sverige ska delta i. Den genomförs i Norge i oktober-november 2018. Lennart Widerström kommer vara där och leda brigadens förband.
– Våreld har varit ett viktigt avstamp inför kommande övning. Det skiljer lite på vilka förband som har varit med under Våreld och vilka kommer delta. Jag hade helst haft samma laguppställning nu som det blir i höst men övningen blir mycket värdefull för vår förmåga ändå. Det kommer bli svåra och komplexa moment som kräver stor samordning men jag har stor tillförsikt att vi kommer lösa vår uppgift.

Allt man gör och övar på tillsammans skapar gemensamma utgångspunkter. Det ger en gemensam förståelse, även för nya uppgifter.
– Planeringen för vad Andra brigaden ska göra nästa år är i full gång. Vi ska arbeta med fortsatt utveckling och träning av både brigaden och brigadstaben. Jag ser att vi kan vara med och ta större ansvar också i det förberedande arbetet. Gemensamt arbete och samträning skapar band mellan människor och funktioner. Det ökar vår förmåga och vi måste se till att bibehålla den, det kan man bara göra genom träning, avslutar Lennart.