Attachéer besökte SkyddC

Under torsdagen den 21 juni besökte en stor del av de till Sverige ackrediterade militärattachéerna Totalförsvarets skyddscentrum, SkyddC, i Umeå. Dagen började redan utanför hotellet på morgonen där första CBRN-kompaniet hämtade gästerna med sina terrängbilar. Därifrån gick färden raka vägen till förevisningar på SkyddC:s närövningsfält.

Attachéerna fick en inblick i hur arbetet vid Totalförsvarets skydsscentrum går till. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Attachéerna fick en inblick i hur arbetet vid Totalförsvarets skydsscentrum går till. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Attachéerna fick en inblick i hur arbetet vid Totalförsvarets skydsscentrum går till. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten

Vädret denna morgon i Umeå var som nästan alltid att beskriva som perfekt. Solen lyste, temperaturen var så där lagom och ännu hade inte molnen hunnit bygga på för att skymma solens strålar denna årets längsta dag. Fågelsången hördes från den angränsande lövskogen och humöret på gästerna var på topp när rekognoseringsgruppen närmade sig för att lösa dagens första uppgift; att visa hur det går till att kontrollera ett utrymme och ta prover för analys av ett misstänkt ämne. Fanjunkaren Löfgren kommenterade provtagningen och gav åskådarna en god bild av provtagningsproceduren.

Från detta misstänkta lager transporterades provet efter utsanering till ett mobilt analyslaboratorium och strax fick attachéerna veta vad det innehöll. Allt i en uppskruvad takt som självklart inte är möjlig att hålla i verkligheten, men kedjan för att visa denna process gick fram alldeles tydligt. Strax blev det dags att möta personalen och titta närmare på förbandets materiel. Något som kom att övergå i att själva få prova på en stund senare på förmiddagen.

Utbildningsstödsenheten

Några hundra meter därifrån hade fanjunkaren Blom från Funktionsenhetens utbildningsstödsavdelning förberett visning av simulatorsystem. Strax var gruppen delad i två delar. Gästerna fick pröva på att själva detektera med simulatorinstrument.

Förutsättningen var att det skett en sprängning av en IED och att omhändertagen personal visat tecken på att ha blivit utsatta för senapsgas. Strax närmade sig attachéerna platsen med instrumenten påslagna för att undersöka saken och mycket riktigt. Simulatorerna fungerade helt i sin ordning. Deras larmande ljud hördes och övningen kunde sammanfattas. Hands on!

Löjtnant Wallin gick igenom hur utbildning med skarpa ämnen går till. Övning nummer ett beskrevs i detalj och gästerna uttryckte beröm för att man gör detta med soldaterna som därmed får förtroende för saneringsämnen och metoder. Något att ta med sig för soldaterna framåt. Här kom frågor och diskussion in på många frågor som till exempel katastrofen i Tjernobyl och hur den påverkat området i Mellansverige och dess långvariga effekter.

Hur upplevde då gästerna detta besök? Överste Scheepers var nog den mest långväga gästen på plats denna dag och hon imponerades av den passion som alla hade för att lösa sina uppgifter.

– Det är fascinerande för mig att se det ni gör, sammanfattade hon. Det här är skrämmande eftersom det kan vara en tyst död för den som drabbas.