Våreld avslutad för i år

Sista förbandet har rullat iväg och arbetet med att återställa allting är igång. Summerar man årets Våreld så kan man säga att en stor del av målen är uppnådda.
– Årets Våreld har gått bra. Vi har hittat en form för att bedriva övning med större förbandsmassor som är bra för arméns förband. Målsättningar har och kommer fortsätta utvärderas. Vi ser att förbanden har ökat sin förmåga och vi kommer fortsätta utveckla vissa delar, säger övningsledare Bengt Alexandersson, regementschef Skaraborgs regemente.

Våreld 18 Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
C P 4 under Våreld 18 Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
K 3 luftlandsätts under Våreld 18 Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten
Våreld 18 Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Våreld 18 Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Våreld 18 Foto: Melina Westerberg/Försvarsmakten
Våreld 18 Foto: Melina Westerberg/Försvarsmakten
Våreld 18 Foto: Madde Lago/Försvarsmakten
Våreld 18 Foto: MELINA WESTERBERG/Försvarsmakten
Våreld 18 Foto: Martin Larsson/Försvarsmakten
Våreld 18 Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten
Våreld 18 Foto: Melina Westerberg

Våreld har ett tydligt fokus på nationellt försvar och är ett viktigt steg i arméns och markstridsförbandens utveckling genom att förbanden övar tillsammans. Som ett steg på vägen i den fortsatta utvecklingen av brigadförmåga är det viktigt att dessa olika förmågor och funktioner övar gemensamt.
– Övningar där vi övar kompani och bataljon i brigads ram är nödvändiga för den fortsatta brigadutvecklingen. Då får chefer på olika nivåer rätt förutsättningar att bli bra på det de ska kunna, säger Lennart Widerström, chef för Andra brigaden som också varit med ute på Våreld.

Delar av övningen har genomförts på mark och vägar runt om övningsfälten, vilket är en förutsättning för att öva större förbandsmassor. Övningsledningen arbetar aktivt för att detta ska kunna genomföras på ett säkert sätt och utan att det ska bli några kvarvarande skador på markområden.
– Det har fungerat bra och omgivningen har visat god förståelse för vår verksamhet. Vi vill rikta ett stort tack för den förståelse och tålamod som vi har sett. Vi arbetar kontinuerligt under övningen med att upptäcka risker i förväg men också med att ta hand om det som har uppstått. Under den här övningen är det framförallt brandrisken och värmen som har varit aktuella frågor som vi har behövt agera på, säger Bengt Alexandersson.

De tolv förbanden som ingått i övningen har återvänt till sina hemmaförband. Nu startar planeringen för nästa övning. Förmåga som uppnåtts måste vidmakthållas.
– Det är med glädje som vi som ansvariga för övningen ser hur deltagarna engagerare sig under både planering och genomförande. Tillsammans tar vi viktiga steg för att utveckla vårt nationella försvar, avslutar Bengt.