Samband – en livlina för brigaden

Vid avfarten hänger en liten gul skylt med en telefon och en pil. Pilen pekar bort längs vägen. Där hänger en telefonlur, knappt synlig i grönskan.
— Här stannar förbanden för att ringa sin högre chef och meddela var de är, och eventuellt få nya order, säger Jens Silfwerbrandt som är sambandsgruppchef. Han och hans kollegor har upprättat en sambandsplats längs den väg som förbanden förflyttar sig eftersom förbanden inte pratar i radio och röjer var de är. Det är en av brigadens livlinor, en förutsättning för att de ska kunna lösa sina uppgifter.

Jens Silfwerbrandt trivs med sitt arbete på Ledningsregementet, det är självständigt och han får arbeta med de nyaste systemen inom samband. Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten
Hela sjukvårdskedjan övas under Våreld. Allt från kamrathjälp på skadeplats till att transportera skadade till brigadsamlingsplats. Foto: Andreas Hjelmström/Försvarsmakten
Förnödenheter packas och lastas för att köras ut till förbanden. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
"En liten gul skylt" Foto: Anne-Lie Sjögren

Övning Våreld har inledningsvis genomförts i Skövde. Under slutet av veckan har förbanden med cirka 2 500 deltagare förflyttat sig till Kvarn i Östergötland. Att genomföra den här sortens transporter är en viktig del i övningen. När förbanden är i rörelse behöver de vara i kontakt med sin högre chef för att denne ska veta var han har sin styrka och även kunna ge nya order.
— Det civila nätet är inte säkert för vår kommunikation. Det är lätt att spana på för de som vill veta vad vi gör, säger Jens Silfwerbrandt.

Att kunna bygga upp ett nät med yttäckande samband är en förutsättning för att brigaden ska kunna förflytta sig och ha sina förband på rätt plats.

En länk i sambandet

Jens och hans kollegor är en länk i det sambandet. De åker ut och bygger upp brigadens sambandsnät i de områden brigaden verkar.  Och när det behövs upprättar de sambandsplatser i närheten av de vägar som förbanden kommer använda. Där drar de ut en telefon som chefen i styrkan som passerar kan använda för att prata med högre chef över en säker linje.
— Det är spännande, vi känner att vi är viktiga. Vi måste få upp en länkförbindelse som fungerar. Våreld har gett oss möjlighet att prova sådant som vi i gruppen inte gjort tidigare eftersom vi är rätt nya, säger Jens.

”Alltid skarpt”

I Våreld deltar tolv av förbanden i armén. De är en del av brigadförmågan. Att sätta samman olika funktioner och förmågor som kompletterar varandra gör att de tillsammans blir effektivare än varje enskild del.

— Samband och logistik är alltid skarpt. Det är två grundläggande funktioner som måste fungera, de är våra livlinor. Vi måste ta alla tillfällen att öva dem så vi fortsätter att upprätthålla vår förmåga, säger brigadchef Lennart Widerström.

Logistik – en livsnödvändighet

Sambandsfunktionens uppgift är att möjliggöra kommunikation mellan och ledning av militära trupper. Det sker genom hantering av IT- lednings- och kryptosystem, telesignaler och informationshantering. Logistikfunktionen innehåller livsnödvändigheter som exempelvis försörjning till förbanden av mat, vatten, drivmedel och ammunition. Förmåga att ta hand om och reparera sådan som går sönder, det vill säga olika former av teknisk tjänst. Där finns också sjukvård, hela kedjan från sjukvårdare ute på förbanden till förmåga att transportera skadade till förbandsplatser med avancerad sjukvård.