Mer än solen strålar

Arbete inom området CBRN är verkligen inte någon ”publiksport”. För att lyckas krävs prylar, det är alltså en ”materialsport” kan man tänka. Då får man ändå inte glömma bort att det är en intellektuell utmaning i nivå med stenspelet go.

I huset fanns ett antal strålkällor. Hur många och vad som strålade skulle grupperna fastställa. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Bilden visar en inaktiv strålkälla. För att göra uppgiften svårare skärmas den av för att bara kunna läsas i en viss riktning. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Febril aktivitet utanför huset som också gav resultat. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Redovisning till övningsledaren Erik Johansson som kommenterade varje grupps resultat. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten

– I huset finns ett antal strålkällor, sade övningsledaren Erik Johansson som är radionukleär expert. Uppgiften är att lokalisera dem och bestämma vilket ämne det är som strålar på varje plats. Samtidigt ska den egna gruppen ta så lite egen dos som möjligt under den tid den löser uppgiften.

Inhämtning av data

Huset i detta fall står på övningsområdet till Totalförsvarets skyddscentrum (SkyddC) i Umeå. Avdelningen var indelad i sex lag som jobbade frenetiskt mot klockan för att lösa uppgiften. Nu var det eftermiddag och under förmiddagen hade gruppen fått utbildning i och för vissa repeterat sin instrumenthantering. Detta eftersom inte alla hade genomgått denna utbildning tidigare då de är nya på sina befattningar.

Omkring det misstänkta huset pågick en febril verksamhet. Mätinstrumenten pep och knastrade. Personalen rörde sig på utsidan och läste av sina värden. Data jämfördes mot data. Beslut togs om hur många strålkällor det kunde röra sig om och av vilket slag de var. Det var så mycket full fart som det går att förvänta sig mot den rådande situationen.

Redovisning

En stund senare var avdelningen samlad i lektionssalen. Uppgiften redovisades skriftligt av grupperna på skrivtavlan där huset var uppritat med ett rutnät. Erfarenheter och kritik levererades av experten som återkopplade resultatet gentemot var och en av grupperna samt lade ut texten när det blev komplicerat. Priset delades ut och förberedelserna inleddes för nästa moment genom en kort rast där övningsledaren lämnade salen för en stund.

Då uppstod ett inferno av egenutvärdering där energin i förberedelserna för det kommande momentet inte gick att ta fel på.