Helikopter – ovärderlig vid sjömålsstrid

Under Swenex inledning har marinen tillsammans med flygvapnet genomfört flera övningar i att genomföra samordnade insatser mot spelade fientliga enheter i norra Östersjön. Samtliga fartyg till sjöss spanar med sina passiva sensorer efter motståndarens elektroniska sändning. Till hjälp finns både flyg som kan ligga långt ifrån själva området och spana med sin radar samt helikopter. Båda är till stor hjälp i identifieringsprocessen.

HMS Karlstad med en ombordbaserad helikopter 15.
HMS Karlstad med en ombordbaserad helikopter 15. Foto: Tredje helikopterskvadronen
HMS Nyköping tillsammans med HMS Helsingborg, ett av systerfartygen, i ett strålande sommarväder.
HMS Nyköping tillsammans med HMS Helsingborg, ett av systerfartygen, i ett strålande sommarväder. Foto: HMS Nyköping/Försvarsmakten

Genomgång om vad som kommer hända under dagen har gjorts strax innan övningens start och det är HMS Nyköping som är OTC (Officer in Tactical Command), den här gången. Med andra ord är det där som allt koordineras. Inför övningen har de delgivit övriga enheter en order där man anger spelreglerna för övningen i stort. I samband med övningens start kontrolleras också att samtliga enheter har kontakt med varandra på de olika sambandsmedlen som styrkan använder sig av.

— Innan övningen börjar har vi också taktiserat med de enheter som ingår i momentet för att positionera styrkorna optimalt i förhållande till hotet samt delat ut specifika uppgifter, säger Thomas Zimmerman som är fartygschef.

Han fortsätter:
— En stridsplan distribueras till styrkan där den taktiska chefen beskriver hur striden skall genomföras. Dock använder vi oss i hög grad av uppdragstaktik, där det ställs krav på att respektive enhet skall kunna agera självständigt enligt högre chefs vilja om det skulle behövas. Det är därför viktigt för varje enskilt fartyg att ha kunskap om chefens plan och önskat slutläge.

Från lugnt till hektiskt

När övningen börjar är det initialt lugnt i stridsledningscentralen ombord men tempot ökar snabbt. Ytstridsofficeren leder helikoptern och ger inriktningar för utnyttjande av fartygets sensorer samt uppdaterar de fientliga enheternas position efter hand som övriga enheter i styrkan rapporterar in dem till fartyget. En klar och tydlig lägesbild är nödvändig för att fartygschefen skall kunna fatta rätt taktiska beslut. Vår helikopter får snabbt kontakt med fientliga enheter och fartygschefen beslutar om att skicka insatsorder med robot till flyg och fartyg.

— Vid gemensam sjömålsstrid är det många aktörer som skall agera tillsammans i syfte att få så stor effekt som möjligt i målet. En övning som kräver stort krav på samband samt tidssynkronisering. Syftet är att samtliga robotar i styrkan skall anfalla målet samtidigt, avslutar Thomas.