Fältövning - en bra metod för att få kunskap om terrängen

Teoretiska kunskaper omsätts i praktiken när andra brigadstaben har fältövning i Göteborg.
– Fältövning är en bra metod att lära känna terrängen. Vi måste ha god kännedom om terrängen i olika delar av landet för att kunna göra de bästa planerna, säger stabschef Stefan Eriksson.

Personal ur 2:a brigadstaben upprättar personbro 1 över vattendrag i Göteborgsområdet.
Personal ur 2:a brigadstaben upprättar personbro 1 över vattendrag i Göteborgsområdet.
Personal ur 2:a brigadstaben upprättar personbro över vattendrag i Göteborgsområdet. Foto: Stefan Eriksson/Försvarsmakten
Ett annat inslag i den i övrigt traditionellt genomförda fältövningen var ett besök vid Oscar II:s fort för en exposé över tidigare hotbilder mot Göteborg och  försörjningslederna samt utvecklingen av
försvaret av Göteborg och Älvsborgs fästning.
Ett annat inslag i den i övrigt traditionellt genomförda fältövningen var ett besök vid Oscar II:s fort för en exposé över tidigare hotbilder mot Göteborg och försörjningslederna samt utvecklingen av försvaret av Göteborg och Älvsborgs fästning. Foto: Stefan Eriksson/Försvarsmakten
Stf brigadchef tillsammans med representanter för FömedC och MRV.
Ställföreträdande brigadchef tillsammans med representanter för Försvarsmedicincentrum och Militärregion Väst Foto: Stefan Eriksson/Försvarsmakten

För någon vecka sedan genomförde andra brigadstaben en fältövning i Göteborg. Övningen genomfördes dels för att fortsätta utvecklingen av brigadens förmåga när det gäller strid i bebyggelse och dels för att uppdatera kunskaperna om de geografiska förutsättningarna militärt i Göteborgsområdet.
– Det innebär bland annat att vi tittar på var vattendragen rinner fram, vilken typ av bebyggelse som är dominerande i ett visst område, var det finns miljöfarliga objekt som oljecisterner och inte minst hur vägnätet är utbyggt. Det ger oss nödvändig fakta när vi utvecklar våra planer, berättar Stefan.

Fältövningar ger bra förutsättningar till att föra taktiska resonemang där kunskapen från Försvarsmaktens handböcker kan omsättas i aktuell terräng. I detta fall var studien av storstaden i kombination med att värdera hur den civila befolkningens situation påverkas av Försvarsmakten i en krigssituation en viktig del att belysa och ta med i brigadens fortsatta arbete.

Som en del av vistelsen i Göteborg besöktes Försvarsmedicincentrum där major John Halvarsson beskrev garnisonen och vilka uppgifter de har i området. Anders Ohlsson från Militärregion Väst var också med en del under fältövningen och bidrog med att beskriva Göteborg och militärregionens roll. Båda inslagen gav bra kunskap inför den fortsatta planeringen.

Med på övningen var också personal från Fältarbetsskolan på Ingenjörsregementet informerade staben om Personbro 1 som snart kommer finnas på brigadens lättare förband.
– Min personal på brigadstaben fick även möjlighet att öva på att upprätta bron. Och det känns bra att de kunde klara detta inom det tidskrav som finns, avslutar Stefan.