Tillbaka i gröna kläder

Repetitionsutbildning för värnpliktiga på Ledningspluton

Gamla kunskaper rostar aldrig och vissa saker, som hur man cyklar och kör stridsledningspansarbandvagn 90, glömmer man aldrig. För de värnpliktiga som påbörjat sin repetitionsutbildning på Skaraborgs regemente, P 4, är det mycket kunskap som sitter kvar.
– Det är kul att vara tillbaka, man får träffa nya kollegor och köra vagn igen, säger Dennis Ahlstrand.

Dennis Ahlstrand, värnpliktig, inspekterar fordonet efter körning.
Just nu genomförs repetitionsutbildning på ledningspluton på Skaraborgs regemente P 4. Peter Hidendahl är en av 25 värnpliktiga som ryckt in. Foto: Mikael Johansson/Försvarsmakten
Repetitionsutbildning på Skaraborg regemente, P 4. På bilden ser man hur värnpliktiga kör stridsledningspansarbandvagn 90.
Under två veckor får de värnpliktiga repetera gamla kunskaper och samtidigt få nya. I slutet på utbildningen kommer de att ingå i en större övning. På bilden framförs en stridsledningspansarbandvagn 90. Foto: Mikael Johansson/Försvarsmakten
Repetitionsutbildning på Skaraborg regementes, P 4, ledningspluton. 25 stycken värnpliktiga har återigen ryckt in.
Drygt 25 värnpliktiga, runt om i landet, har återvänt till regementet för sin utbildning. Foto: Mikael Johansson/Försvarsmakten
Dennis Ahlstrand, värnpliktig, inspekterar fordonet efter körning.
Trots att det var mer än 10 år sedan för vissa så sitter kunskapen kvar. Foto: Mikael Johansson/Försvarsmakten

Drygt 25 värnpliktiga från olika delar av landet har nyligen påbörjat sin repetitionsutbildning på Skaraborgs regementes ledningspluton och under två intensiva veckor kommer de att repetera gamla kunskaper och erhålla nya. För vissa var det över 10 år sedan de stod på övningsfältet i gröna kläder men bara efter några dagar är det som att de aldrig varit borta.

Bakgrunden till att Försvarsmakten har rätt att beordra personal till repetitionsutbildning är det allt mer osäkra omvärldsläget och de värnpliktiga som är på plats fyller en viktig funktion i det svenska försvaret. När veckan börjar lida mot sitt slut kommer de att ingå i en större bataljonsövning där de samövar med soldater från hela regementet.

− Det visar sig väldigt tydligt, både här och på tidigare repetitionsutbildningar, att den utbildning som genomfördes under värnplikten gav effekt. Samtliga som är på plats har på kort tid kommit upp i en så pass hög nivå att de kan samöva med heltidssoldater under kommande övning, säger Jim Strid, plutonchef och utbildningsansvarig.

Övning sätter saker på prov

Bland de värnpliktiga finns Dennis Ahlstrand och Peter Hidendahl. Både ryckte in på Skaraborgs regemente och muckade för drygt nio år sedan. Till vardags arbetar Dennis med att bygga elskåp och Peter är arbetsledare. Nu kör de båda runt i skogen i en drygt 22 tons stridsledningspansarbandvagn 90 – precis som förr.

− Det är mycket som man känner igen och jag upplever det som att det går snabbt tills man är tillbaka i samma höga nivå igen, säger Dennis.

 Han får medhåll från Peter, som även ser fram emot den kommande bataljonsövningen.

− Absolut, sen är det bra att repetitionsutbildningen genomförs så att vi kan hålla kunskapen vid liv. Att vi även ska vara med på en större övning sätter saker på prov och det är bara positivt.