Realistisk övning i Kungsängen för nästa Malistyrka

I ett halvår har Livgardets internationella utbildningsenhet tränat nästa styrka som snart ska avlösa det svenska styrkebidraget i FN-insatsen i Mali. Träningen kulminerade i en tio dagar lång slutövning där kunskaperna från hela utbildningen testades.

Under slutträningen övade nästa Malistyrka bland annat med drönare. Med hjälp av drönare kan de snabbare och lättare inhämta mer information. Foto: Petter Persson/Försvarsmakten

– Övningsupplägget är att de får en order om att genomföra en operation. Vi målar upp ett fiktivt scenario med ett land i konflikt, där FN har satt in trupp och svenska bidraget är en del i detta. Det är fiktiva personer och händelser och allt är uppbyggt för att skapa ett så realistiskt scenario som möjligt, säger kapten Ulf Roos, övningsledare för slutträningen.

Styrkan som övat består till största del av personal från Amfibieregementet. Sammanlagt har över 350 personer varit inblandade i slutträningen som avslutades under fredagen. Cirka 50 av dem är instruktörer från bland annat Internationella utbildningsenheten som hela tiden funnits tillgängliga ute på fältet.

– Instruktörerna måste finnas med därute för att de som övar ska kunna ställa frågor och ha möjlighet att bolla svåra beslut. Det är viktigt att vi är många för att kunna ge stöd under träningen och hålla kvalitet i uppföljningen.

Slutträning för nästa Malistyrka i Kungsängen.

Slutträningen har genomförts i huvudsak på de militära övningsfälten i Kungsängen och Härad. Förutom ett antal tyngre fordon har även en Helikopter 16 (Black hawk) varit en del av övningen. Syftet har varit att kunna öva logistik, till exempel transport av skadade, transport av materiel och förflyttning av personal.

För att skapa en så realistisk övningsmiljö som möjligt har två byar där figuranter bott dygnet runt skapats på övningsområdena. Många av figuranterna som soldaterna samverkat med under övningen pratar också franska eftersom det är språket som talas i Mali.

– Förbandet ska lösa uppgifter dygnet runt i insatsområdet, därför övar de också dygnet runt under slutträning. Träningen innan måste vara så likt arbetet på plats som möjligt, säger Ulf Roos.