Från det enkla till det svåra

Ny och ovan personal till samövad ökad förmåga

Från anställd personal till inkallad värnpliktig och från gruppchef till bataljonschef. Under veckan har regementets personal på nya befattningar övat tillsammans för att stärka 41:a pansarbataljonen och bygga vidare på sin samlade förmåga.
– Vi har tränat från det enkla till det svåra, från det kända till det okända, för att utvecklas som pansarbataljon, säger överstelöjtnant Mikael Widelund, chef för 41:a pansarbataljonen.

Chef för Krigsförbandsenheten och 41:a pansarbataljonen, Mikael Widelund.
Chef för Krigsförbandsenheten och 41:a pansarbataljonen, Mikael Widelund.
Mikael Widelund, chef för 41:a pansarbataljonen, har under en vecka samövat med nya chefer på olika nivåer. Han ser positivt på vad samtliga levererat och hur de har utvecklats som pansarbataljon. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten
Stridsfordon tar terräng på Skövdes övningsfält.
Stridsfordon 90 framrycker och tar terräng på Skövde övningsfält. Foto: Mikael Johansson/Försvarsmakten
Ordergivning på Wilska kompani.
Ny som anställd personal har under veckan övat tillsammans för att utvecklas i sin befattning, men också att fungera i en bataljon. Foto: Mikael Johansson/Försvarsmakten

Skottsalvorna har under flera dagar ekat på Skövdes övningsfält när 41:a pansarbataljonens stab styrt sitt krigsförband ute i fält. På ytan kan det se ut som vilken övning som helst, men på olika nivåer finns chefer, anställda och inkallade värnpliktiga som för första gången övar tillsammans och arbetar i sina nya befattningar.

De två bataljonerna på Skarabors regemente tränar efter vartannat år principen. Förra året var det 42:a pansarbataljonen som var i fokus och i år är det 41:a pansarbataljonen, som är uppbyggd av yrkesofficerare, reservofficerare och deltidssoldater, som ska samöva för att befästa sin roll i armén.

− Vi är många nya som övar tillsammans och det stärker vår förmåga som pansarbataljon. Självklart är det mycket som är nytt och vi måste ta det stegvis och metodiskt. Utmaningarna ligger i att vi måste öva på våra grunder och återigen påminna oss om reglementet för att passa in i helheten, säger Mikael.

Första steget till en större övning

Startskottet för övningarna gick redan i början på förra veckan, då inleddes den med en funktionsövning där varje person ska utvecklas och bli ännu bättre inom sin egen befattning. Under helgen lades ytterligare en växel i och övningen övergick till en mer omfattande bataljonsövning. Övningsupplägget bygger på att det lilla ska fungera med det stora, en soldat ska kunna sin egen roll och uppgift, men också kunna lösa det som en del i helheten.

− Övningarna som bedrivits under dagarna är startskottet på den intensiva övningsserie som nu drar igång. Samtliga som deltagit har presterat mycket väl inom sina funktioner och det är under dessa dagar som vi lägger grunden till övningen Våreld, där slutmålet är att stärka vår förmåga att öva i full bataljon.