Samarbete på Östersjön bygger säkerhet

HMS Ulvön ligger som trea i en kolonn med elva andra örlogsfartyg från Danmark, Tyskland och de baltiska staterna. Uppgiften i detta övningsmoment är att hålla rätt placering, på rätt avstånd, i rätt hastighet och agera rätt på given signal. Hela proceduren leds från det tyska fartyget FGS Main via radio och är en grundläggande övning i navigering och sjömanskap samt kommunikation och samband. Under de två närmaste veckorna kommer svenska, tyska, danska, estniska, lettiska och litauiska minröjningsfartyg att öva tillsammans.

HMS Ulvön går i täten för fartygsstyrkan.
HMS Ulvön tillsammans med de övriga fartygen i fartygsstyrkan. Foto: Sebastian Antonèr/Försvarsmakten
Snöstorm råder även till sjöss.
Snöstorm råder även till sjöss. Foto: HMS Ulvön/Försvarsmakten

Sverige har i likhet med Danmark, Estland, Lettland och Litauen blivit inbjudna, och tackat ja, till att delta i den tyska minsvepardivisionens årliga divisionsövning som i år äger rum i områden omkring Kielbukten och längs den danska ostkusten. Minjaktsfartyget HMS Ulvön är en av två svenska enheter som skall delta. Det andra är röjdykarfartyget HMS Sturkö.

Däcksarbete på minröjningsfartyget HMS Ulvön i mörker, blåst och snöoväder. Ett högt säkerhetstänk är viktigt.
Däcksarbete på minröjningsfartyget HMS Ulvön i mörker, blåst och snöoväder. Ett högt säkerhetstänk är viktigt. Foto: Nils Forsberg/Försvarsmakten

Övningen består av två delar

Första delen inriktar sig emot grundläggande manövrering, navigering och sjömanskap samt det som marinen kallar för inre strid. Det innefattar saker som brandbekämpning och sjukvård. Alla dessa övningar skapar en viktig grund att stå på för det framtida samarbetet.

Den andra delen är inriktad mot Hodops (Historical Ordnance Disposal Operations), vilket i det här fallet innebär att  leta efter, identifiera och kartlägga sjöminor som lades ut under världskrigen. Under de båda världskrigen fälldes 175 000 minor i Östersjö och Västerhavet. Ett betydande men okänt antal av dessa ligger kvar på botten.

Nils Forsberg är fartygschef på HMS Ulvön:
— Minjakt är vår huvuduppgift och den här övningen är ett jättebra tillfälle för oss att bli ännu bättre. Vi kan fördjupa den kunskap som de nya operatörerna fått under sin utbildning och den ger oss möjlighet att mängdträna med hela besättningen.

Viktiga samarbetpartners

Tyskland, Danmark och de baltiska staterna är viktiga och kompetenta marinstridskrafter i Östersjöregionen som vi har ett nära samarbete med, samt genomför övningar och operationer med. Det sker både inom ramen för EU och som partnerland till NATO.

— Att öva med enheter från andra nationer ger oss möjlighet att dra lärdom av deras sätt att arbeta, att dela med oss av vårt sätt samt ta del av kunskap och erfarenheter. Det i sin tur bidrar till förtroende grannländer emellan samt att vi kan lösa vår uppgift mer effektivt, avslutar Nils Forsberg.

I helgen, den 2-4 Mars, ligger fartygen i Malmö på örlogsbesök, vid kolkajen.