Förberedelser för insatsövning

Den 11-15 april kommer Lysekil- och Uddevallabor att få sällskap under vårpromenaderna. Då genomförs Rikshemvärnschefens insatsövning i trakten. Övningen planeras och genomförs av Bohusdalgruppen, utbildningsansvariga för 40:e hemvärnsbataljonen, Bohusbataljonen. Cirka 650 hemvärnssoldater med fordon, båtar, flygplan och hundar kommer då öva försvar av Sverige i just Uddevalla och Lysekil.

Bataljonsledning 40.hvbat
Bohusbataljonen
Hemvärnet
Bataljonsledning 40.hvbat
Bohusbataljonen
Hemvärnet
Bataljonsledningen förbereder inför Rikshemvärnschefens insatsövning i april. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten

I helgen som varit träffade bataljonsledningen sina chefer på förbandet för att planera, skriva ordar och rekognosera terrängen som de kommer röra sig i. Övningen i april kommer till största delen att genomföras på civil mark. De befäl som var med på helgens förberedande övning lade en hel del tid på att lära känna områdena som deras soldater kommer befinna sig i så att verksamheten kan bedrivas så säkert som möjligt för alla inblandade.

– Den stora utmaningen för oss är att vi tillförs förband från andra enheter som kommer underställas oss. Mitt eget förband har jag full koll på hur vi ligger till kompetens- och utbildningsmässigt men det har jag så klart inte på de som kommer hit och det kommer också vara jungfrulig terräng för dem, säger Christer Börjesson, chef för 40:e hemvärnsbataljonen.

Utöver personal från Bohusbataljonen, som utgör huvuddelen av deltagarna på övningen, så kommer även 211:e insatskompaniet från Uppland-Västmanland (Ledningsregementet) och 445:e granatkastarpluton från Göteborg (Försvarsmedicincentrum) vara med på övningen.

Parallellt med insatsövningen kommer det också genomföras en samverkansövning med, bland annat, Lysekils och Uddevallas kommuner. Det är Bohusdalgruppen som leder samverkansövningen ihop med Länsstyrelsen Västra Götaland och syftet med övningen är att starta upp dialogen mellan de olika aktörerna utifrån ett totalförsvarsperspektiv.

– De kommer få ett scenario att diskutera omkring och behöver ta ställning kring sådana frågor som utrymning av boende, förläggningsfrågor om det kommer massa militär personal till orten. Mat- och vattenförsörjning för personalen är annat som de kommer diskutera, säger Dan Hagman, chef för Bohusdalgruppen.

Då det kommer finnas en stor mängd militär personal som rör sig i området så kommer det också arrangeras en informationsdag på Torp köpcentrum lördag 14 april. Där kommer besökarna kunna prata med personal från Hemvärnet, titta och känna på ett stridsfordon 90, tungdragarlastbil och anmäla intresse för att gå med i Hemvärnet. Försvarsutbildarna finns på plats och informerar om sin ungdomsverksamhet. Räddningstjänsten kommer också vara med tillsammans med några andra organisationer. Hemvärnets musikkår Bohusdal kommer att ge tre gratiskonserter under dagen på köpcentrumet.

När vi genomförde en liknande övning i Tanum och Strömstad förra året så hade vi också en informationsdag med spelning från musikkåren. Vi märkte att intresset och nyfikenheten från allmänheten då var stor så vi ville anordna något liknande i år också. Huvuddelen av vår personal kommer ju från Bohusdal så det finns många i området som har kopplingar till hemvärnet, säger Dan.