Anfall med kombinerade försvarsgrenar

FLYGVAPNET – ARMÈN –AMERIKANSKA MARINKÅREN

Motståndaren kontrollerar viktiga positioner i ett område och har intagit stridställningar vid alla infartsleder. En väg in i området går över en bevakad bro med närhet till taktiska anfallsmål. För att undvika upptäckt vid närmandet av bron samarbetar det mekaniserade förbandet med amerikanska marinkårssoldater som luftlandsätts med helikopter i ett skogsbryn en bit bort. Soldaterna gör sig klara för att obemärkt ta sig igenom den meterdjupa snötäckta skogsterrängen, så nära bron som möjligt, för att nedkämpa hotet och låta det mekaniserade förbandet passera oskadda över bron och vidare mot anfallsmålen.

Amerikanska marinkårssoldater under luftlandssättning. Foto: Mattias Hellgren/Försvarsmakten
Det bilaterala samarbetet med USA är viktigt för Försvarsmakten. Pansarbataljonen och I 19 bidrar genom samövning med förband från amerikanska marinkåren. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Ombordstigning på Helikopter 14. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Efter luftlandsättningen begav sig marinkårssoldaterna in i skogen för att obemärkt närma sig det bevakade brofästet. Foto: Mattias Hellgren/Försvarsmakten
Med hänsyn till bland annat snödjup och kyla, blir soldaterna varse om vinterns utmaningar, vilket bäddar för deras egna förmåga. Foto: Mattias Hellgren/Försvarsmakten
Vid brofästet väntade motståndaren i sina eldställningar. Foto: Christian Adelbo/Försvarsmakten
Hotet nedkämpat och bron är säker att passera. Foto: Christian Adelbo/Försvarsmakten
Stridsfordon 90 från 192:a mekaniserade bataljonen på väg mot bron och vidare mot de taktiska anfallsmålen. Foto: Mattias Hellgren/Försvarsmakten

Så såg inledningen ut på ett av övningsmomenten under Vintersol 2018. Tidigt på onsdagsmorgonen anlände två Helikopter 14 tillhörande Första helikopterskvadronen till Norrbottens regemente. Uppdraget var att lasta och luftlandsätta de amerikanska marinkårssoldaterna för att understödja 192:a mekaniserade bataljonen i deras anfall.
— Det är alltid kul att flyga utländska gäster. Idag var det lite annorlunda vinterutrustning än vad vi normalt har ombord. Mindre ryggsäckar och inga skidor till skillnad från våra svenska förband som nästan alltid har skidor med sig. Det var bra fart vid i och urlastning och de var snabba ner i skyddsställning efter landning, berättar kapten Johan Eriksson, en av helikopterpiloterna från första helikopterskvadronen.

ETT UTVECKLANDE SAMARBETE

Marinkårssoldaterna tog sig fram till bron där strid utbröt mellan de två sidorna. När amerikanerna ledde in indirekt eld från granatkastare lämnade motståndaren sina stridsställningar och drog sig djupare in i området. Stridsvagnarna och stridsfordonen från 192:a mekaniserade bataljonen kunde passera och fortsätta striden mot anfallsmålen.
— Det bilaterala samarbetet med USA är viktigt för Försvarsmakten och det är mycket glädjande att pansarbataljonen och I 19 kan bidra genom samövning med förband från amerikanska marinkåren. På ett väldigt högt motiverat sätt omfamnar de vintern och jag tror att de på ett väldigt tydligt sätt, med hänsyn till bland annat snödjup och kyla, blir varse om dess utmaningar vilket bäddar för deras egna förmåga, berättar överstelöjtnant Michael Carlén, chef för pansarbataljonen vid Norrbottens regemente.

Vintersol 2018

Under perioden 1-28 mars genomförs övning Vintersol i Kirunafjällen samt i Boden med omnejd.

Framförallt ökar den militära verksamheten 13-22 mars då de omkring 1 200 deltagarna kommer att öva på civil mark mellan Boden, Harads och Vidsel samt på Hedenbasen, Degerberget, Kusträsk skjutfält och Bodens södra skjutfält. Under Vintersol kommer soldater och fordon att trafikera vägar samt röra sig i terrängen.

Under Vintersol genomförs krigsförbandsövning vid 91:a artilleribataljonen samt grundläggande krigsförbandsövningar vid 193:e jägarbataljonen och 192:a mekaniserade bataljonen.

I det avslutande förbandsskedet för Vintersol 2018 deltar cirka 1 200 personer från sex svenska förband; Norrbottens regemente, Artilleriregementet, Trängregementet, Markstridsskolan, Helikopterflottiljen och Försvarsmaktens logistik. Utöver dessa gästas övningen av en mindre enhet ur den amerikanska marinkåren.