Med mål att leda ett välövat förband

Ett lag som vunnit sin liga måste fortsätta träna för att ligga kvar i toppen. Det gäller också förmågan att leda sina förband till fortsatt framgång.
— Under Aurora visade andra brigaden att de är samövade och har nått långt i sin utveckling. Nu ska vi fortsätta öva på rätt saker så vi håller vår förmåga på rätt nivå, säger brigadchef Lennart Widerström som precis genomfört en veckas träning med sin stab i ledningsträningsanläggningen.

Brigadchefen leder sina förband. Den virtuella miljön i ledningsträningsanläggningen gör att man kan öva beslutsfattande så realistiskt som möjligt. Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten

I ledningsträningsanläggningen skapas en virtuell miljö där staber kan öva ledningsmetoder på ett så realistiskt sätt som möjligt. Det blir många fler beslutstillfällen för staben än vad det är möjligt att skapa när man övar med hela förband.

— Det är en optimal miljö för att samträna staben, för att bli ännu effektivare och att kunna ta snabbare beslut. Under kommande övningar som Brigstri och Våreld övar vi med fler av våra ingående förband.

I brigaden ingår manöverbataljoner, artilleri-, luftvärn- och ingenjörbataljon samt spaningskompani. De understöds av underrättelser, logistik och ledning/samband.

Lennart tillträdde som brigadchef vid årsskiftet och ser tjänsten som en naturlig fortsättning efter att ha varit pluton-, kompani- och bataljonchef på manöverbataljon.

— Det är ju det här jag faktiskt är bäst på, att truppföra. Jag har fått precis det jobb jag ville ha. Jobbet består av flera delar. En är att hålla samman de krigsförband som ingår i andra brigaden. Det är förband från Boden i norr till Revingehed i söder. En annan del är den självklara delen att öva mig själv, staben och brigaden i våra uppgifter – strid.

För andra brigaden är ett av årets mål Trident Juncture. En multinationell övning som genomförs i och även leds av Norge

— Kortsiktigt är övningen ett av våra mål. Sett i ett längre perspektiv gäller det att behålla vår uppnådda förmåga. Vi är ett välövat förband och ska fortsätta vara med och utveckla arméns krigsföringsförmåga.