Landshövding på besök i örlogshamnen

Blekinges landshövding Sten Nordin har besökt Karlskrona garnison för att få en övergripande inblick i den breda verksamhet som de olika marina förbanden i Karlskrona bedriver. Från utbildning av blivande soldater och sjömän som sedan bemannar de olika fartyg och båtar som löser uppgifter till sjöss och den organisation som ser till att allt fungerar från landsidan.

Landshövdingen besökte korvetten HMS Härnösand som tillhör Tredje sjöstridsflottiljen. Ombord berättade flottiljchef Bengt Lundgren om flottiljens uppgifter och sekonden Peter Lindén berättade om fartyget. Med sig fick landshövdingen en stående inbjudan att följa med en dag till sjöss. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Chefen för logistikkompaniet, Christian Wentzel gav landshövdingen en övergripande bild för hur det kan gå till när Marinbasen logistikstödjer sjöstridskrafterna. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
Marinbaschefen Erik Andersson och landshövdingen Sten Nordin. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
Landshövdingen fick prova på en fartygssimulator under besöket hos Sjöstridsskolan. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten
Med sig på besöket hade landshövdingen försvarsdirektör Malin Lind Mattsson och avdelningschefen Lars Olsson. Här tillsammans med Mats Agnéus, flottiljchef för Första ubåtsflottiljen. Foto: Rebecka Signäs/Försvarsmakten
En självklar sak att prova under ett besök ombord på en ubåt. Foto: Rebecka Signäs/Försvarsmakten

Besöket som varade under en dag innebar att landshövdingen i sällskap med försvarsdirektör Malin Lind Mattsson och Lars Olsson fick röra sig över hela örlogshamnen. Klättra in och ur allt från container, korvett, ubåt och simulatorer för att träffa förbandschefer och representanter som kunde ge en bra bild av vilka uppgifter som löses och de eventuella utmaningar förbanden står inför.

Länsstyrelsen har rollen att värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid väpnat angrepp eller krig i vår omvärld. Erik Andersson, garnisonschef och chef för Marinbasen är tacksam för det gemensamma utbyte man fått av dagen.

— Det har varit en bra dag. En första genomgång av vår verksamhet som ökat landshövdingens kunskap om oss. Försvaret av Sverige är en angelägenhet för hela samhället. Vi, Försvarsmakten, behöver stöd från andra myndigheter och aktörer för att säkerställa vår operativa förmåga inför och vid höjd beredskap. Vi kommer att fortsätta att titta på former för samverkan för utveckling av totalförsvaret, säger Erik Andersson.