Peter Hederstedt – ny chef för Militärregion Väst

Från 1 januari är överste Peter Hederstedt chef för Militärregion Väst, MR V. Han tar över efter överste Bengt Alexandersson som fortsätter som chef för Skaraborgs regemente och som garnisonschef.

Peter Hederstedt och Bengt Alexandersson. Foto: Försvarsmakten

Under tisdagen den 9 januari hölls en ceremoni, där Bengt Alexandersson lämnade över ansvaret till Peter Hederstedt.

– Det ska bli väldigt intressant att få jobba med något jag inte har gjort tidigare. I detta jobb blir det ett tydligt nationellt fokus. Tidigare har jag jobbat med internationella frågor, så nu blir det mycket nytt att sätta sig in i, säger Peter Hederstedt.

Peter kommer närmast från Högkvarteret där han varit chef för den enhet som är ansvarig för Försvarsmaktens internationella relationer. Han gjorde sin värnplikt och reservofficersutbildning på P 18 Gotland. Kort därefter flyttade han till K 3 i Karlsborg och blev yrkesofficer. Där var han bland annat delaktig i att starta specialförbanden och avslutade som chef för Särskilda operationsgruppen. Peter har även tjänstgjort på insatsstaben och i Paris på EU:s operativa högkvarter, samt gjort ett antal internationella insatser i Mellanöstern, Balkan, Asien och Afrika.

Under den närmsta tiden kommer Peter att fokusera på att lära sig verksamheten.

– Jag kommer också försöka bilda mig en uppfattning om var de olika utmaningarna finns. Samtidigt vill jag även lägga energi på att bygga nätverk med länsstyrelsen, polisen och andra civila delar där vi behöver ha bra kontaktytor.

En av regionala stabens uppgift är att leda underställda hemvärnsförband vid insats.

– Mina kunskaper om Hemvärnet är något begränsade, så jag kommer även att lägga en del tid på det. Tror samtidigt det är bra att jag inte är alltför färgad, för då kan jag ställa frågor som tidigare kanske inte har ställts.

Peter beskriver sig själv som ambitiös, målinriktad och nyfiken. Han tycker även att han har lätt för att umgås i olika miljöer.

– Det kan handla om allt från att delta i kungens arbete som adjutant till att prata med olika fraktioner i ett insatsområde.

För Peter är det viktigt att jobbet är roligt. Han tror på att en harmonisk medarbetare är en bra medarbetare. Mår man av någon anledning dåligt blir det inte bra.

Under lediga stunder brukar Peter spela golf.

– Att jag gillar golf hänger nog ihop med att det påminner om skytte. Som ung var jag ganska fysisk. Jag tränade och tävlade en del i pistolskytte och militär femkamp. I både golf och skytte handlar det mycket om koncentration och kroppsminnet.

Peter engagerar sig även i sina båda söners fritidsaktiviteter.

– På kvällar och helger blir det en del fotboll och handboll. Det betyder mycket för mig att kunna delta i deras verksamheter.