Ny chef för andra brigaden

– Välkommen, du har det som krävs för att fortsätta utvecklingen av brigaden, sa armétaktisk chef Fredrik Ståhlberg när han överlämnade andra brigadens fana till Lennart Widerström. Han passade också på att tacka den avgående chefen Stefan Sandborg för hans arbete med att utveckla brigaden.

Med en aldrig sinande vilja och bra ledarskap har överste Sandborg lett utvecklingen av brigaden, vilket ger ett bra startläge för den nye chefen, sa armétaktisk chef Fredrik Ståhlberg vid överlämningsceremonin. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten
Brigaden står stark, tack för allt bra samarbete, sa Stefan Sandborg som nu går vidare till en annan tjänst efter ett par år som brigadchef. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten

I ett strålande vinterväder samlades andra brigadens krigsförbandschefer, stab och andra inbjudna för att delta i ceremonin när avgående brigadchef Stefan Sandborg lämnade över fanan till Lennart Widerström.
– Jag vill tacka för detta förtroende och det fantastiska välkomnande jag fått! Särskilt vill jag tacka min företrädare, överste Stefan Sandborg och alla hans medarbetare för det utmärkta arbete han gjort med detta krigsförband. Andra brigaden har nått alldeles utmärkta resultat under hans ledning, vilket manifesterades under Aurora, säger Lennart Widerström som idag tog över fanan och nu är chef för andra brigaden.

Andra brigaden består av förmågor som spaning, pansarskytte, stridsvagn, artilleri, luftvärn, ledning, logistik och ingenjörförband. Genom att kombinera förbanden i brigad skapas högre samlad effekt. Det bidrar till utvecklingen av arméns förmåga.

– Det som kommer vara det viktigaste i detta är och förblir personalens förmåga. Utrustning kan tillföras eller bytas ut på relativt kort tid, men kompetens och färdighet tar tid att bygga upp. Det är också viktigt att se förmåga som en färskvara som måste underhållas – det är inte en tatuering som sitter för alltid, sa den nytillträdde brigadchefen till sina krigsförbandschefer.