Gör sig redo för insats

I höst åker Skaraborgs regemente till mali

Sedan våren 2013 har Försvarsmakten varit på plats i Mali och stöttat den FN-ledda stabiliseringsinsatsen i Mali, Minusma (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali). Med start i höst och ett år framåt kommer Skaraborgs regemente, P 4, att ansvara för den svenska delen av insatsen. Chef för första rotationen är Magnus Frykvall och han ser, med tillförsikt, fram emot insatsen.

Från snö till sand. Överstelöjtnant Magnus Frykvall gör sig redo för Mali och ser, med tillförsikt, fram emot insatsen. Han berättar att han känner trygghet i att åka ned med personal som han känner och dagligen arbetar med. Med start i höst och ett år framåt kommer Skaraborgs regemente, P 4, att ansvara för den svenska delen av Minusma. Foto: Mikael Johansson/Försvarsmakten
Bild från Våreld 2017 när Magnus Frykvall ledde 42:a pansarbataljonen. Delar ur bataljonen kommer nu att åka ner till Mali. Foto: Mikael Johansson/Försvarsmakten
Bild från Mali 04. Foto: Alexander Karlsson/Försvarsmakten

Det svenska styrkebidraget är i huvudsak verksamma i Minusmas sektor väst, förlagt på camp Nobel utanför Timbuktu, men finns även i Minusmas högkvarter i Bamako. Personalen som är på plats just nu består av ett underrättelseförband, ett flygtransportförband och en nationell stödenhet, och uppgår till ungefär 310 personer.

Under hösten 2018 är det personal från Skaraborgs regementes tur att åka ner till Timbuktu och chef under den första rotationen kommer vara överstelöjtnant Magnus Frykvall. På plats kommer regementet, tillsammans med andra nationer, bidra med att kartlägga, samla in och analysera information om konflikten och väpnade grupper i området. Detta för att stödja den maliska regeringen i implementeringen av fredsavtalet och minska spänningarna mellan grupperingarna i landet.

 "vi kommer att lösa uppgiften"

Magnus, som har arbetat på regementet sedan han ryckte in som gruppchef 1995, ser ödmjukt på uppgiften han ställs inför och känner trygghet i att åka ned med personal som han känner och dagligen arbetar med.

− Jag känner mig oerhört trygg med att åka med det förband som jag har övat med i fyra år. Samtliga som åker ner har en bred erfarenhet och god kompetens och jag är säker på att vi kommer att lösa uppgiften på samma strålande sätt som alltid, säger han.

För honom var den första utlandsmissionen till Kosovo 2001 och tio år senare åkte han som kompanichef till Afghanistan med en styrka från P 4. Insatsen i Mali skiljer sig mycket från tidigare insatser, däremot finns det vissa likheter med miljön, det delagerade ansvaret och en del av materielen från hans tidigare insats i Afghanistan.

− Jag har lärt mig otroligt mycket från mina tidigare insatser och det finns vissa erfarenheter från min insats i Afghanistan som jag kan dra nytta av. Däremot är varje insats unik och vi ställs inför en helt ny uppgift i Mali och därför är det viktigt att inte låta tidigare erfarenheter skapa förutfattade förväntningar.

Viktigt fredsarbete

Innan insatsen börjar väntar nu omfattande förberedelser, styrkan ska sättas samman och tränas för att kunna lösa uppgifterna på plats. Efter Mali 09 kommer sedan personal från regementet att fortsätta fredsprocessen under Mali 10.

− Det är en intressant och komplex uppgift som vi ställs inför. Men jag vet att det Försvarsmakten levererat hittills är uppskattat och nödvändigt för FN-insatsen i Mali, och vi från P 4 avser att försätta med det goda arbetet.