Försvarsmakten ska stödja FN med genderkompetens

Nordic Centre for Gender in Military Operations (NCGM) som är lokaliserat på Livgardet kommer att stödja FN med genderkompetens. Detta genom att erbjuda utbildningsplatser till FN på de genderkurser som anordnas vid centrumet. Bakgrunden är en förfrågan till Sverige för att möta FN:s behov av utbildning inom området.

Foto: Albert Gonzalez Farran

– Det här är en naturlig utveckling av det samarbete vi har sedan tidigare med FN:s avdelning för fredsbevarande insatser. Det är helt i linje med vår roll som internationellt kompetenscentrum inom gender i militära operationer och vi ser fram emot att fördjupa vårt samarbete, säger NCGM:s chef, överstelöjtnant Lars Berglund.

Gender i militära operationer är en förmåga som ökar förutsättningarna att nå framgång i militära insatser, exempelvis de fredsbevarande insatser i konfliktområden som genomförs under ett FN-mandat runtom i världen. NCGM är som kompetenscentrum världsledande på området och utsågs redan 2013 till Natos Department Head for Gender.

I en militär operation innebär genderperspektivet att inhämta, och använda sig av, kunskap om de skilda sätt som män, kvinnor, flickor och pojkar påverkas av en konfliktsituation eller militär operation. Det förbättrar förutsättningarna för att lösa den militära uppgiften och därmed också för att kunna ge civilbefolkningen den säkerhet och det skydd som behövs för att kunna bygga en stabil och varaktig fred.