"Rep, rep kommer!"

Orden ekade i en skog någonstans i Östergötland i början av oktober. De kom under en utbildning för Försvarsmaktens personal som utövar klättring i torn och mast i sitt vardagliga arbete. Ett riskfyllt arbete som kräver återkommande utbildning och säkra rutiner. Ett arbete som bidrar till Försvarsmaktens ledningsförmåga.

Personal klättrar i mast/torn.
Delar av FMTIS personal under det praktiska räddningsmomentet som är en årligen återkommande utbildning. Foto: FMTIS/Försvarsmakten
Två personer firar sig ner i en mast.
Klätterpar når snart marken. Foto: FMTIS/Försvarsmakten
Första-hjälpen utförs.
Kamraten har säkert firats ner till marken när första hjälpen påbörjas. Foto: FMTIS/Försvarsmakten

De uppgifter som Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, har gör att en del av medarbetarna till vardags arbetar på hög höjd i master och torn på ensliga platser runt om i Sverige. En arbetsuppgift som aldrig görs ensam och där samarbete, tillit och säkerhet är nyckelfaktorer. Löpande utbildning och repetition är viktigt för att teleingenjörerna ska kunna utföra ett säkert arbete.

Räddning och första hjälpen på hög höjd

Under utbildningen går deltagarna noggrant igenom ansvarsområden, behörigheter, risker och styrdokument. Därefter genomförs ett teoretiskt prov som varje medarbetare måste få godkänt på innan det praktiska momentet tar vid. Momentet består av en räddningsaktion där den ena medarbetaren ska fira ner en skadad kamrat på utsidan av masten eller tornet.

– Under utbildningen gjorde vi det här momentet på 30 meters höjd. I vardagen arbetar vi på betydligt högre höjder än så, vilket komplicerar en räddningsaktion, säger Carina Isenberg, chef för FMTIS genomförandeavdelning i Linköping.

I år var det också fokus på första hjälpen och att öva olika sjukvårdsmoment  för att snabbt kunna hjälpa till innan räddningstjänst nått fram, om en olycka skulle inträffa.

Martin Wallin, sjuksköterska vid Helikopterflottiljen, med lång erfarenhet av akutsjukvård, utbildade FMTIS personal i vilka delar i första-hjälpen som är extra viktiga i den här typen av riskfyllt arbete. Hur gör man första hjälpen när man själv hänger i masten? Och vad ska man prioritera att göra när man fått ner personen på marken? Hur hanterar man ett möjligt hjärtstillestånd?

Lärdomar förbättrar vår förmåga

Sjukgymnasten Katarina Eriksson, även hon från Försvarshälsan på Helikopterflottiljen, var med under utbildningen då hon sedan länge velat studera arbetsmiljön för personalen som klättrar i mast och torn. Hon reflekterade bland annat över hur personalen bäst kan lägga upp sin vardagliga fysträning för att klara av arbetet bättre i masten.

Personalen fick med sig en hel del nyttiga erfarenheter som nu ska tas omhand vidare.

– Det är av stor vikt att dessa repetitionsutbildningar genomförs för att bibehålla vår kompetens och få öva på oväntade situationer som kan uppstå i arbetet. Klättring och arbete på hög höjd medför tydliga risker där det är viktigt att vi övar för att bli duktiga, vilket också är ett krav för att få utföra jobbet. Klätterinstruktörerna inom FMTIS gör här ett mycket gediget arbete, säger Cristoffer Stockman, chef för avdelningen för verksamhetssäkerhet vid FMTIS stab.

Om FMTIS

Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om. Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften – i Sverige och utomlands.

Läs mer om FMTIS

Torn och master

FMTIS är Försvarsmaktens nätoperatör med ansvar för försvarets eget nät för tele- och datatrafik. Ansvaret omfattar hela kedjan, från anläggningar och transmissions- och bärarnät till applikationer, servrar och datorer. Det innefattar även sensorkedjan som ibland kräver arbete på hög höjd i torn och mast. FMTIS teleingenjörer är de som utför exempelvis underhållsarbete på materiel som sitter på hög höjd.

Läs mer om olika typer av sensorer