”Jag har haft jäkligt bra jobb”

Nye chefen för Militärregion Mitt har tillträtt

Livgardets regementsområde är känd mark för överste Thomas Karlsson. För flera år sedan var han chef för två av förbandets enheter, Internationella utbildningsenheten och Swedint. Nu är han tillbaka i den nyinrättade tjänsten chef för Militärregion Mitt.

Nye chefen Militärregion Mitt överste Thomas Karlsson står och tittar mot sitt vänster framför en skigsdunge. Klädd i basker.
Nye chefen Militärregion Mitt överste Thomas Karlsson står och tittar mot sitt vänster framför en skigsdunge. Klädd i basker.
Den nye chefen för Militärregion Mitt, Thomas Karlsson, beskriver sig själv som en urbota optimist och han ser sig inte heller som konflikträdd. Fram till våren 2021 ska vara chef för Miliärregion Mitt - en region som står inför en spännande utveckling. Foto: Annika Gabestad/Försvarsmakten

Thomas Karlsson har ett långt CV. Han har bland annat tjänstgjort utomlands, arbetat på Ledningsregementet och det senaste uppdraget var som planeringschef och biträdande övningsledare för Aurora 17. Hans karriärsklättring började 1976 på det nedlagda Kronobergs regemente där han genomförde sin värnplikt. Sedan dess har han tjänstgjort inom Försvarsmakten, med undantag för något år då han har arbetat civilt i chefsroller inom IT-branschen.

– Jag har haft jäkligt bra jobb helt enkelt, jag har haft tur. Att ha erfarenhet från många grader och tjänster på alla nivåer är en bra kunskap och en fördel i rollen som chef. Det kan ge en förståelse för alla delar av olika processer och hur ens medarbetare upplever det, säger Thomas Karlsson.

MRM:s roll konkretiseras

I början av november tillträdde Thomas Karlsson den nyinrättade chefsrollen som chef för Militärregion Mitt (MRM), vars stab finns vid Livgardet i Kungsängen. Staben för Miliärregionen lyder under insatsledningen som finns på Försvarsmaktens högkvarter. Tidigare har regementschefen för Livgardet också varit chef för MRM. Att beslutet togs att tillsätta en fristående chef för MRM innebär möjlighet till ett större fokus på regional ledning.  

– Uppgifterna vi löser kommer i stort sett från insatsledningen på Högkvarteret. Men jag förhåller mig till chefen Livgardet vad gäller exempelvis garnisonsamordning, budgetarbete, ekonomiuppföljning och arbetsmiljö. Dialogen mellan chefen Livgardet och mig är mycket bra och jag ser fram emot ett gott och nära samarbete.

Försvarsmakten och de civila aktörerna, såsom länsstyrelsen, polisen och kommunerna, har fått tydliga uppdrag och ökade resurser för att utveckla förmågan inom ramen för totalförsvaret. Thomas Karlsson menar att det innebär ett bättre samarbete och bland annat satsas det på kompetensutveckling hos civila aktörerna genom att anställa personal som jobbar med frågor som rör totalförsvaret.

– Bara att det har utsetts en fristående chef för MRM sänder en signal om att det kommer bli tydligare vad som är MRMs uppdrag - det kommer att öka vår synlighet.

En obekväm och ärlig chef

Thomas Karlssons många år i olika chefspositioner har gett honom insikter om sina egenskaper som chef. Han beskriver sig själv som tydlig, obekväm, drivande, ärlig och han ställer också höga krav. Han anser sig vara bra på att se sina medarbetare, och han uppskattar när de är ärliga.

– Ärlighet är bland annat att säga till om man behöver mer tid eller om man inte förstår uppgiften. Det är helt underkänt att inte berätta det. Det är nog där det obekväma kan ligga, för om man inte löser sina uppgifter trots rätt förutsättningar är jag tydlig med vad jag tycker om det.

Under Thomas Karlssons tydliga ledning ska MRM fortsätta att utvecklas inom regional underrättelse- och säkerhetstjänst, ledningsförmåga samt totalförsvarsförmåga, något som sker tillsammans med civila aktörer. Thomas Karlsson vill också, tillsammans med hemvärnsförbanden, öka förmågan att lösa de uppgifter som är ställda inom militärregionen. De fyra militärregionerna ska också fortsätta sin utveckling för hur de ska bli mer kompatibla med varandra.

– De operativa förbanden passerar ju olika militärregioner och då ska ju inte vi agera på olika sätt. Det kommer att konkretiseras efter hand hur vi ska nå dit.  Det är en positiv utmanande utveckling vi har framför oss.