Välbesökt när Bodens garnison öppnade grindarna

Försvarsmakten är en del av samhället och för oss är det viktigt att visa vilka vi är och vad vi arbetar med. Ett sätt att göra det på är att bjuda in anhöriga och allmänhet att komma till vårt område för att träffa våra medarbetare och ta del av vår verksamhet. Och det var många som hörsammade inbjudan när Försvarsmakten i Boden bjöd in till Garnisonens dag lördag 7 oktober.

Under förmiddagen genomfördes soldaterinran med korum. Foto: Mattias Hellgren/Försvarsmakten
Garnisonschef Mikael Frisell är nöjd med dagen.
”Det är roligt med så stort antal besökare, man märker att det finns ett ökat intresse hos allmänheten för vår verksamhet. Det är bra att vi kan visa bredden i garnisonen, inte bara Artilleriregementet och Norrbottens regemente, utan även våra stödfunktioner, bland annat Försvarsmaktens logistik. Det glädjer mig också att Bodens kommun, samt olika försvarsorganisationer och kamratföreningar är med i arrangemanget. Det blir tydligt att vi har ett bra samarbete inom garnisonen och med samhället i övrigt”. Foto: Mattias Hellgren/Försvarsmakten
Överstelöjtnant Michael Carlén, pansarbataljonens chef, i stridsvagn m/37, passade på att samla nuvarande och tidigare anställda vid pansarbataljonen för att uppmärksamma att det i år är 60 år sedan pansarbataljonen sköt första skottet, i september 1957. ”Bland de tidigare anställda fanns ett stort intresse och det märktes att de var pålästa”. Foto: Mattias Hellgren/Försvarsmakten
Stridsförevisningen lockade många åskådare, som fick se hur ett anfall med mekaniserad bataljon understödd av indirekt eld går till. Foto: Mattias Hellgren/Försvarsmakten
Under hela dagen fanns möjlighet att känna på och testa materiel och klättra upp i olika fordon. Vid alla stationer fanns personal som kunde berätta mer och svara på frågor. Under dagen erbjöds även bandvagnsåkning, ansiktsmålning, tipspromenad, hunduppvisning och mycket mer. Ärtsoppan från fältkoket var uppskattad och många passade på att fråga rekryteringspersonalen om olika vägar in i Försvarsmakten. Representanter för olika försvarsorganisationer och kamratföreningar fanns på plats för att informera om sin verksamhet. Foto: Mattias Hellgren/Försvarsmakten
Rebecca Embretsén och Dragana Popovic från Boden har båda pojkvänner som arbetar inom Försvarsmakten. ”Det har varit väldigt intressant, otroligt spännande. Stridsförevisningen och att man får kliva in i fordonen är det som sticker ut mest.” Foto: Anna-Lena Hesse/Försvarsmakten
Ellinor Häll, Jesper Häll och Veronika Holmstedt har kommit från Sundsvall enbart för att uppleva Garnisonens dag.
”Jag gjorde lumpen här i Boden 2008/09 och tyckte det skulle vara kul att komma tillbaka och se hur det är idag”, förklarar Jesper. ”Och jag som mamma ville se hur det var och hur det ser ut där han gjorde värnplikten”, fyller Ellinor i. ”Det var fascinerande med alla gamla fordon och stridsförevisningen var jätteintressant”, tycker både Ellinor och Veronika. Foto: Anna-Lena Hesse/Försvarsmakten
Bröderna Aron och Edvin Danielsson från Storuman kom till Garnisonens dag framför allt för att deras bror är soldat i Boden. Båda bröderna är intresserade av att börja jobba inom Försvarsmakten och Aron ska mönstra i november. Målet är att bli jägarsoldat. Foto: Anna-Lena Hesse/Försvarsmakten
Eva-Britt Alm har tagit med hela familjen från Kalix för att se hur sonen Antons vardag ser ut. Foto: Anna-Lena Hesse/Försvarsmakten
Arvid Vikström, Sara Vikström, Maria Wikström och Erik Wikström från Boden besöker Garnisonens dag för första gången. ”Det är så kul och intressant att komma hit och se vad ni gör, det är bra att ni öppnar upp för allmänheten. Vi känner ingen som jobbar här men vi såg på Facebook och på ett anslag på skolan att det skulle vara Garnisonens dag”. ”Det var mest spännande när de sköt med stridsvagnarna”, fyller Erik Wikström i och menar stridsförevisningen. Foto: Anna-Lena Hesse/Försvarsmakten
Garnisonens dag 2017 i Boden lockade många besökare. Foto: Anna-Lena Hesse/Försvarsmakten

På kaserngården vid Norrbottens regemente vimlade det av besökare. Två av dessa var bröderna Aron och Edvin Danielsson från Storuman, som kom till Garnisonens dag framför allt för att deras bror är soldat i Boden. Båda bröderna är intresserade av att börja jobba inom Försvarsmakten och Aron ska mönstra i november.

– Jag är intresserad av att bli jägare eller jägarförstärkningssoldat, och jag tror inte att de fysiska kraven ska vara alltför svåra.

”Jättebra att vi får komma in och titta”


Sara Vikström och Maria Wikström besöker Garnisonens dag med sina söner.

– Vi är här för att det är så kul och intressant att komma hit och se vad ni gör, det är bra att ni öppnar upp för allmänheten. Vi känner ingen som jobbar här men vi såg på Facebook och på ett anslag på skolan att det skulle vara Garnisonens dag. Det är första gången vi är här och vi tycker att det är jättebra att vi får komma in och titta här inne.

– Det var mest spännande när de sköt med stridsvagnarna, fyller Erik Wikström i och menar stridsförevisningen.

För många är stridsförevisningen dagens höjdpunkt. Under förevisningen fick besökarna se hur ett anfall med en mekaniserad bataljon går till. I förevisningen deltog bland annat jägarsoldater, stridsvagnar, stridsfordon, luftvärnskanonvagn, archer, sjukvårdsbandvagn och helikopter. Förevisningen innehöll både stridsmoment och ett sjukvårdsmoment.

En extra programpunkt i år var firandet av pansarbataljonens 60-årsjubileum. Därför inleddes stridsförevisningen med en fordonskaravan som illustrerade de olika typfordonen som bataljonen har haft sedan 1957 och framåt.

Bra samarbete

Garnisonschefen, överste Mikael Frisell är nöjd med dagen.

– Det är roligt med så stort antal besökare, man märker att det finns ett ökat intresse hos allmänheten för vår verksamhet. Det är bra att vi kan visa bredden i garnisonen, inte bara Artilleriregementet och Norrbottens regemente, utan även våra stödfunktioner, bland annat Försvarsmaktens logistik. Det glädjer mig också att Bodens kommun, samt olika försvarsorganisationer och kamratföreningar är med i arrangemanget. Det blir tydligt att vi har ett bra samarbete inom garnisonen och med samhället i övrigt.