Tillbaka igen

repetitionsutbildning för sjukvårdare

Med leran skvättande kommer en bandvagn farande över fältet och stannar vid en skadad person. Sjukvårdarna jobbar snabbt med omhändertagandet och lastar personen på båren. In i bandvagnen och bara ett par minuter senare är de på väg igen. Mot bataljonens samlingsplats för skadade. Det som skiljer det här övningstillfället från de som brukar genomföras är att personalen är tidigare värnpliktiga som är inkallade på repetitionsutbildning. Det är 415:e trosskompaniet på regementet som har kallat in, bland annat, en sjukvårdspluton för att under två veckor repetera det som de en gång lärt sig.

När sjukvårdare Joel Pettersson anlände till platsen får han en kort rapport från stridssjukvårdaren. Vid övningstillfällen som detta är instruktörer på plats och bidrar med information om skadeläge för att ge underlag till att bedöma omhändertagandet. Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten
Hur lång tid omhändertagandet av den skadade tar anpassas efter hotbilden på platsen. Det kan till exempel vara strid där de hämtar eller hot om indirekt eld. Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten
Sjukvårdsgruppen tar den skadade till bataljonens samlingsplats. Där vidtar man ytterligare åtgärder för att stabilisera skadeläget och sedan kunna transportera bakåt i sjukvårdskedjan. Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten
Bandvagnsförarna Robin Johansson och Christofer Hof kontrollerar bandvagnen så att den är körduglig innan de ska iväg. Vissa åtgärder kan de göra själva om det behövs. Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten

– Det har gått oerhört bra hittills. De har snabbt kommit igång i sina befattningar och skulle redan nu kunna ingå som en del i förbandet, säger fanjunkare Oscar Sundbom, ansvarig utbildningslinje sjukvårdspluton.

De som är inkallade till befattningarna på sjukvårdsplutonen gjorde tio veckors befattningsutbildning under sin värnpliktstid. Sedan dess är det vissa metoder för omhändertagande som har ändrats och nu under repetitionsutbildningen har de inkallade fått en uppdatering och nyutbildning i området.

– Det går redan nu att utvärdera dem mot samma mål som vi gör med våra kontinuerligt anställda soldater. De kan sina uppgifter lika bra. Det som är den stora skillnaden är den mängdträning som våra kontinuerligt anställda får. En erfarenhet som bidrar till att de kan göra andra och kanske ibland snabbare bedömningar, säger Oscar.

Värnplikt för sju till tio år sedan

Gruppen som är inkallad till repetitionsutbildning gjorde värnplikt för mellan sju och tio år sedan. Någon har sedan dess arbetat som sjuksköterska på akutmottagning medan några inte alls har haft med sjukvårdsarbete att göra. När de kommer tillbaka till förbandet sätts sjukvårdsgrupperna ihop så att man blandar de med olika kompetens.

Joel Pettersson var plutonsjukvårdare på Skånings kompani under sin värnplikt 2006-2007 och har sedan dess inte sysslat med sjukvård utan arbetar som byggingenjör på ett arkitektkontor.

– Även om det har förändrats en del med metoder och så, så kommer man förvånansvärt snabbt in i det igen. De grundläggande sakerna tar en eller två dagar så känns det bra. Och att lära sig nytt kan man alltid ha nytta av civilt.

Robin Johansson och Christofer Hof är båda förare på sjukvårdsbandvagnar. Under sin värnplikt körde de bandvagn av en annan modell och hade andra uppgifter i förbandet.

– Men körningen är det samma fast man nu har en sjukvårdsinredd bakvagn efter. Det är kul att vara tillbaka och det går väldigt fort att komma in i det igen.

Lagom med två veckor

Både Robin och Christofer tycker att det har gått bra hittills. De är också överens om att två veckor känns lagom långt eftersom familjesituationen gör att det är svårt att lämna hemmet. Det är inte alltid en inkallelse till repetitionsutbildning kommer lämpligt och ibland är det omöjligt. Joel har tidigare fått inkallelse, beviljades den gången uppskov men är nu här.

– Nu fungerade det bra men jag skulle vilja ha vetat mer i förväg. Vad är nyttan med repetitionsutbildningen, vilken typ av sjukvård ska jag syssla med osv.  Det hade underlättat om jag kunnat förbereda mig men jag förstår att det är svårt att ge den informationen. Sen förstår jag att bland annat omvärldsläget och så bidrar till att krigsförbanden ska övas.

Vid det här tillfället övar inte hela krigsförbandet utan syftet är att träna de inkallade i sina specifika befattningar. De ska få en bra uppdatering i sina kunskaper så att varje individ ska kunna sin del. För att kunna fylla en plats i förbandet måste de få rätt förutsättningar.

– Det är de här som ska jobba med oss den dagen det verkligen behövs, avslutar Oscar.