Sverige värd för stor marinövning på Östersjön

Att kunna verka tillsammans både under internationella insatser och hemma i Östersjöområdet. Det är två viktiga anledningar till att svenska marinen genomför övningen Northern Coasts (NOCO) som snart drar igång på allvar. Imorgon, måndag, kastar 50 örlogsfartyg som samlats i Karlskrona loss.

Övningsledare Magnus Jönsson, marinchef Jens Nykvist tillsammans med tyska fartygschefen på FGS Bayern, Markus Brüggemeier.
Övningsledare Magnus Jönsson, marinchef Jens Nykvist tillsammans med tyska fartygschefen på FGS Bayern, Markus Brüggemeier. Foto: Per-Ola Mjömark/Försvarsmakten

Årets upplaga av Northern Coasts är den största någonsin, med 16 deltagande nationer och över 5 000 soldater och sjömän. Sverige bidrar med korvetter, minjakter och en ubåt. Övningen genomförs i södra Östersjön i kustnära områden runt Karlskrona, Karlshamn och Bornholm.

– Syftet är att vi tillsammans ska kunna lösa uppgifter i närområdet och ha välinövade rutiner och förmågor, säger övningsledare Magnus Jönsson.

Inledningsvis kommer fartygen att öva enligt ett förutbestämt schema för att sedan gå in i en tillämpad fas där besättningarna inte på förhand vet vad som ska hända. Scenariot är uppbyggt kring flera verkliga historiska konflikter för att få till en komplex bild där många olika förmågor kan övas. Till sjöss handlar det om allt från luftförsvar och ytstrid till ubåtsjakt, minröjning och inte minst logistik. På land finns enheter som övar till exempel ammunitionsröjning, så kallad EOD (Explosive Ordnance Disposal) på övningsfältet i Ravlunda.

Alla deltagande nationer har under planeringen fått önska vad just de vill fokusera på. Något som inneburit en stor utmaning när det gäller att få till en väl fungerande övning. För svensk del är ett viktigt moment att öva den svensk-finska marina stridsgruppen (SFNTG).

– Förhoppningen är att så många som möjligt ska ha bockat av så mycket som möjligt av sina önskemål efter övningens slut. För Sverige är evalueringen av SFNTG prioriterat, säger Magnus Jönsson.

Övningen leds av Tyskland men ansvaret att planera och stå som värd roterar mellan Sverige, Finland och Danmark. Att planera en övning i den här storleken är ett gigantiskt jobb som påbörjades redan för ett och ett halvt år sedan.

– Jag ger stort beröm till de som varit inblandade i planeringen. Utmaningen nu handlar om att hålla koll på att allt som planerats genomförs, säger övningsledare Magnus Jönsson.