Simulatorer, stöd och självförtroende

Ömsom regn och ömsom sol. Det var ett typiskt svenskt septemberväder när ett amerikanskt kompani från Minnesota National Guard ägnade veckan åt att samträna med sitt svenska värdförband i Skövde, Skaraborgs regemente. I början på veckan lades mycket tid på att utbilda de internationella gästerna i alla de bestämmelser de måste följa när de är på svensk mark. Resterande del ägnades åt att öva förband mot förband i likvärdiga nummer.

Båda sidornas soldater fick under paus första dagen testa på och visa upp varandras utrustning. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten
Amerikanska M1A1 Abrams-stridsvagnar från 1st Combined Arms Battalion, 194th Armor, Minnesota National Guard. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten
Kontroll och test av simulatorutrustning innan övningen. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten
En Bradley Fighting Vehicle, amerikanskt stridsfordon. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten
Amerikanska soldater under framryckning. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten
"En mycket bra övning för båda sidor" Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten
Svenskt Stridsfordon 90 i väntan på det amerikanska motståndet. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten

Vilka vägar får man köra på med bandfordon? Vad händer om det blir skador på vägar eller miljö? Var ska vi äta och sova? Många frågor behandlades under förövningens första dagar.

– Det handlar om att ge dem förutsättningar för att kunna öva fullt ut. Vi inledde med rent praktiska detaljer som bestämmelser, lagar och förordringar och mark- och miljöföreskrifter. Hur fort får man köra på vägar och fältet, hur korsar man vägarna så säkert som möjligt var några av de frågor som belystes. Utöver det så lade vi mycket tid på att få våra simulatorsystem att fungera tillsammans, säger Torbjörn Lorén från Skaraborgs regemente. 

Efter några inledande svårigheter så har systemen fungerat ihop under veckan. Det är det första större test som har gjorts med svenskt simulatorsystem ihop med ett utländskt. För att Aurora 17 ska kunna genomföras på det sätt det är tänkt så måste systemen fungera ihop.

– Bland annat handlar det om att kunna genomföra utvärderingar där man ser förbandens rörelser men också om att man får effekt på det man skjuter på. Varje amerikansk enhet har också haft med sig ett svenskt följebefäl för att kunna svara på frågor och stödja, berättar Torbjörn.

När systemen var samkörda och amerikanarna fått testa på fältet praktiskt genom körövningar och fått föröva sina anfallsplaner så var det dags att testa förband mot förband ute på övningsfältet. Ett tiotal stridsfordon ihop med fyra stridsvagnar fanns på varje sida med cirka 180 personer. 

– Vi har övat både uppsutten och avsutten strid. Det har varit väldigt nyttigt för oss men också för det amerikanska förbandet, säger Fredrik Ingemarsson, övningsledare för förövningen, och fortsätter:

– Att få öva mot en motståndare som inte använder samma taktik som oss, som löser uppgifterna på ett annorlunda sätt, som inte känner till terrängen så bra och använder andra vägar och lösningar som vi inte brukar är nödvändigt för att vi ska fortsätta utvecklas och höja vår förmåga.

De amerikanska gästerna var mycket nöjda med de förberedelser som deras svenska värdförband gjort och upplägget på veckan.

– De senaste två dagarna när vi har övat mot varandra har varit mycket bra. Att se er använda terrängen på det sätt ni har gjort har varit lärorikt. Den nivå träningen har legat på dessa dagar har vi inte varit i närheten av tidigare. Våra soldater och officerare kommer att lämna Skövde och gå in i Aurora 17 med mycket större självförtroende än när vi kom hit, sade chefen för det amerikanska förbandet Chris Bingham.