Chefen för Malistyrkan sammanfattar de senaste månaderna

Teddy Larsson, chef för det svenska FN-förbandet i Mali, sammanfattar sina intryck och slutsatser efter de inledande månaderna på plats under FN-flagg i Mali. Han tar bland annat upp det sköra säkerhetsläget och uppmärksammar också de anhörigas insats hemma i Sverige.

Teddy Larsson leder det svenska underrättelseförbandet som verkar under FN-flagg i Mali. Foto: Pelle Vamstad/Försvarsmakten

Förbandet jag är chef för har nu varit på plats i Mali i snart tre månader. Under överlämningsperioden från våra företrädare attackerades FN-styrkorna här i Timbuktu vid ett par tillfällen. Ingen svensk personal skadades vid dessa attacker men det blev ett mycket tydligt kvitto på vilken komplicerad konflikt vi hade anlänt till.

Efter dessa inledande attacker har det varit lugnt för svensk trupps del så till vida att inga fler attacker har skett i vårt direkta närområde. I andra delar av detta väldiga land, Mali är ungefär tre gånger så stort som Sverige, är säkerhetsläget betydligt sämre. I exempelvis regionerna Kidal och Gao har det genomförts ett flertal attacker under vår tid i Mali. Vi följer självklart utvecklingen i hela Mali och får från våra kollegor i FN dagliga uppdateringar om vad som sker.

Komplicerad konflikt

För svensk trupps del står säkerhetsfrågorna alltid högst upp på vår agenda. Vi arbetar bokstavligen med säkerheten dygnet runt och gör ständiga anpassningar och justeringar i hur vi uppträder och arbetar. Allt för att vi ska kunna arbeta så säkert det bara är möjligt i en ytterst komplicerad konflikt. Samtidigt är jag som chef för det svenska förbandet väl medveten om att jag inte kan ge några garantier när det gäller säkerheten. Den dag jag kan göra det behövs inte längre svensk trupp i Mali, då är det dags för andra kompetenser att ta över det internationella samfundets arbete här i Mali.

Förbandet jag leder är ute i städerna och byarna varje dag. Vi samverkar med en lång rad olika människor, både officiella representanter på olika nivåer i det maliska samhället och vanligt folk. Och jag kan med stolthet konstatera att svensk trupp på uppdrag långt från Sverige än en gång gör ett mycket bra arbete så till vida att vi både uppskattas och respekteras. Och detta av såväl människorna som lever här i Mali som av våra FN-kollegor från en lång rad olika länder.

Närvaro västerut

Vi har också brutit ny mark för svensk trupp här i Mali. Under de senaste veckorna har vi börjat patrullera ett antal mil västerut från Timbuktu. I exempelvis staden Goundam, som ligger omkring åtta mil från Timbuktu, har vi genomfört en rad patruller till fots i stadens centrum. Det har varit mycket värdefullt eftersom FN:s närvaro tidigare har varit låg i staden. Att säkra befolkningscentra är en av de uppgifter som FN har ålagt svensk trupp i Mali och vår närvaro i Goundam har inledningsvis uppskattats av befolkningen där. Jag säger inledningsvis eftersom vi inte får bli bekväma eller naiva i vårt arbete för fred, vi vet att säkerhetsläget snabbt kan förändras till det sämre. Men så här långt har vårt arbete väster om Timbuktu varit en framgång.

Den svenska FN-truppen är både uppskattad och respekterad. Foto: Pelle Vamstad/Försvarsmakten
I stort sett varje dag patrullerar den svenska FN-styrkan i städer och byar. Foto: Pelle Vamstad/Försvarsmakten
Klimatet och miljön sliter hårt på både personal och fordon. Foto: Pelle Vamstad/Försvarsmakten

Svenska landslaget

Förbandet jag leder kommer oförtrutet att fortsätta sitt arbete för fred i Mali. Vi arbetar i en hetta som understundom är brutal och intrastrukturen i form av vägar lämnar en hel del övrigt att önska vilket gör att slitaget på våra fordon ofta är lika brutalt som hettan. Detta sammantaget sliter givetvis också på de svenska soldater som dagligen åker ut och tar tag de arbetsuppgifter FN förväntar sig att svensk trupp löser.

Men soldaterna under mitt befäl gör det med stor professionalism och med beundransvärt gott humör, utmaningarna det innebär att arbeta för fred i Mali till trots. Det är väldigt stimulerande att leda svensk trupp, Mali06 är det svenska landslaget i underrättelsetjänst.

Anhörigas insats

Avslutningsvis vill jag rikta ett par ord till alla anhöriga som vi har lämnat hemma i Sverige för att genomföra detta svåra uppdrag. De anhöriga gör i tysthet en fantastisk insats i den svenska vardagen, de drar ett enormt lass och deras uppoffringar på daglig basis hemma i Sverige är en absolut förutsättning för att Sverige ska kunna skicka trupp till Mali.

Man kan inte nog understryka deras insats, de möjliggör att Sverige kan ha trupp utomlands, därför vill jag ta tillfället i akt och uttrycka min – och Försvarsmaktens – djupaste respekt för de anhörigas insats.

Överstelöjtnant Teddy Larsson, chef Malistyrkan