Sverige har återigen militär personal i Västsahara

Sverige har återigen militär personal i FN:s mission i Västsahara, Minurso. Från den 21 juli tjänstgör fyra svenska officerare i missionen.

FN-flyg vid en team site. Foto: Patric Magnusson/Försvarsmakten
Instrumentpanelen smälter i värmen. Foto: Patric Magnusson/Försvarsmakten
Personal från sju olika länder. Foto: Patric Magnusson/Försvarsmakten
En team site ute i öknen. Foto: Patric Magnusson/Försvarsmakten

Minurso är en av FN:s äldsta missioner. Den militära delens huvudsakliga uppgift är att övervaka eldupphöravtalet längs den mer än 170 mil långa sandvallen som löper genom Saharaöknen. Parterna som övervakas i denna konflikt är Marocko på västra sidan och Polisario på östra sidan sandvallen.

Sedan den 1 juli tjänstgör den svenske brigadgeneralen Mats Ström som Deputy Force Commander i missionen. Han tillsammans med ytterligare tre officerare utgör den svenska kontingenten. Sverige har vid flera olika tillfällen haft personal tjänstgörande i Minurso. Det största bidraget hade Sverige 1998 då en minröjningsstyrka på över 100 man minklarerade bland annat blivande FN-camper i området.

Den politiska processen har de senaste åren "legat på sparlåga". Dock beslutade ett enhälligt FN:s säkerhetsråd i slutet av april att återigångsätta den politiska processen. Inom kort förväntas att förre tyske förbundspresidenten formellt utses som särskilt sändebud för Västsahara.

Att övervaka i öknen är en utmaning för de cirka 250 FN-officerarna från 38 olika länder. Värme, torka och långa avstånd att färdas i öknen utan vägar är utmaningar att ständigt övervinna. Hotet från eventuella terroristattacker finns latent i bakgrunden. Huvuddelen av tiden tjänstgör officerarna som observatörer ute i öknen och ingår i någon av de nio "team siter" som är utplacerade längs eldupphörlinjen. Vissa kan efter sex månaders tjänst i öknen få en stabsbefattning vid högkvarteret i Laayoune.