Specialister färdigutbildade i Villingsberg

På två veckor ska deltagarna i Försvarsutbildarnas grundkurs för frivilligpersonal i Villingsberg utvecklas från noll kunskaper till att åtminstone i grova drag veta hur man ska göra om man utsätts för beskjutning. Man ska också kunna ingå i en grupp för att ta sig fram i terrängen och lösa en angiven uppgift.

Pistolskytte på skjutbanan. Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten
Avvaktar innan framryckningen. Foto: Nathalie Nilsson
Sofie Holmstedt fungerade som gruppchef. Foto: Nathalie Nilsson
Framryckning över vägen. Foto: Nathalie Nilsson
Kristoffer Bergström var ställföreträdande gruppchef under stridsmomentet. Foto: Nathalie Nilsson

Andra och sista veckan av kursen höjs tempot. Man får tillbringa mycket tid på skjutbanan för att få till en säker vapenhantering och förstås för att träffa målet. Mot slutet kommer man in på förläggningstjänst, hur man ordnar en tältförläggning och ordnar till försvar runt omkring.

Att veta vad man ska göra

Löjtnant Jan-Eric Westman har kort och översiktligt under sammanlagt tolv timmar utbildat truppen i strid. Kursdeltagarna ska bli specialister i hemvärnsförbanden och ha uppgifter såsom sjukvårdare, bandvagnsförare och mc-ordonnanser. De ska alltså inte bli skyttesoldater, men måste ha grundkännedom om de skulle hamna i stridssituationer.

– Jag har lärt de enskilda soldaterna vad de ska göra. Hur man går in i en eldställning, framryckningsformer och grundläggande tecken. De ska få förståelse för en gruppchef och dess agerande. De kommer att känna igen sig när en gruppchef ger order och veta vad man ska göra, säger Jan-Eric Westman.

Man kommer helt kort in på ämnet stridsteknik. Detta kommer man även praktiskt in på under förläggningstjänsten med tält ute i terrängen. Eleverna får då tillämpa eldställningar och få grepp om vad skjutgränser och eldområden betyder. De som utsetts till gruppchefer får pröva på vad det innebär.

Utbildningskontroll med tillämpade moment

En av de sista dagarna fick man gruppvis ta sig fram till olika övningsstationer. Där gavs uppgifter av skilda slag, på så vis kan instruktörerna få en bild av om utbildningsmålen nåtts. Vid den ena stationen var ordern att framrycka mot en angiven byggnad. Där utsattes man för beskjutning, fick rycka fram och säkra terrängen och undsätta en skadad som skulle tas därifrån.

Kristoffer Bergström från Uppsala var ställföreträdande gruppchef under stridsmomentet.

– Det har varit lärorikt, det är ingenting jag hållit på med tidigare. Intensivt. Jag tycker det gick bra och vi löste uppgiften på det sätt vi ville. Det var konstigt, man taggade upp, det var väldigt annorlunda, berättar Kristoffer om sin upplevelse.

En envis fiende besköt gruppen flera gånger. Foto: Nathalie Nilsson
Kort rast vid vägkanten. Foto: Nathalie Nilsson
Skadad förs i säkerhet. Foto: Nathalie Nilsson
Skyttarna på skjutvallen. Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten
Avslutningsceremoni i Villingsbergslägret. Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten

Mycket för gruppchefen att hålla reda på

Sofia Holmstedt från Skövde var gruppchef under momentet ovan och ska bli sjukvårdare. Hon sammanfattar sina intryck från de två kursveckorna:

– Jag tycker att man har lärt sig väldigt mycket och utvecklats på många plan. Det har varit bra instruktörer och vi har haft mycket roligt ihop. Stundtals har det varit jobbigt, framförallt kanske psykiskt med långa dagar och mycket att lära sig och ta in.

Sofia Holmstedts enda tidigare erfarenhet av militär verksamhet består av ett veckoslut Military Weekend på P 4 i Skövde. Nu hamnade hon som gruppchef under stridsmomentet i slutet av kursen.

– Det var både jätteroligt och mentalt krävande, att hålla koll på alla, alla uppgifter och order och radion hit och dit, det var mycket att hålla koll på, säger Sofia Holmstedt.

Kvällen innan kursen rundades av med utvärdering och hemfärd hölls en avslutningsceremoni där kurschefen genomförde soldaterinran och delade ut kursintyg. Efter två intensiva veckor när man kommit så nära varandra skiljs man åt ett minne rikare och var och en reser hem till sina tilldelade förband.