”Liten utanpå, stor inuti”

Marinen har till huvuduppgift att förhindra en motståndare tillträde till svenskt territorium. Att skydda den territoriella integriteten i alla dimensioner, luft, yta och under ytan.

Spaningsbåten är en mindre plattform men innehåller avancerad utrustning för att kunna lösa uppgifter i en komplex miljö som den svenska skärgården och kusten utgör. Foto: HMS Hurtig/Försvarsmakten
Rotechefen kapten Carl Lönnqvist och spaningsroten genomförde nyligen ett utbyte med brittiska sjömän. Foto: HMS Hurtig/Försvarsmakten
På utsidan är det ingen större skillnad på spaningsbåten och bevakningsbåt, men på insidan har det skett stora förändringar för att anpassas till spaningsrotens uppgifter. Foto: HMS Hurtig/Försvarsmakten

Den svenska skärgården och havet utgör en komplex miljö med grunda vatten, många öar som medför korta reaktionstider. För att kunna lösa uppgifter i denna unika miljö såsom till exempel sjöövervakning, skydd av sjöfart, ubåtsjakt eller ingripande vid angrepp, krävs att både taktik och teknik anpassas för att nå optimal effekt.

I dagarna tog Fjärde sjöstridsflottiljen och rotechefen kapten Carl Lönnqvist emot HMS Modig efter en tids ombyggnation mot spaningsbåt.

– För de som är bekanta med bevakningsbåt typ 80 som spaningsbåten utgår ifrån, ser nog ingen större skillnad på utsidan utöver de sonarbojar som nu finns på däck. Inuti har det hänt desto mer. Vi har bland annat fått nya sensorer och helt ny analys och registreringsutrustning. Det är modern utrustning som bidrar till att höja marinens totala förmåga att bedriva ubåtsjakt, berättade Lönnqvist.

Kompetensutveckling

Utöver HMS Modig är planen att färdigställa ytterligare två spaningsfartyg under året för att slutligen under år 2020 ha totalt sex spaningsfartyg.  För närvarande består spaningsroten av 24 individer som bemannar tre fartyg, HMS Modig och två bevakningsbåtar typ 80. Nu väntar en intensiv tid för att utveckla spaningsrotens personal på de nya systemen.

– Vi har nu inlett en period där vi kommer att genomföra taktik och teknikutveckling och framförallt kompetensutveckla besättningarna på de nya systemen. Fartyget är litet utanpå men stort inuti, med det vill jag ha sagt att fartyget innehåller avancerade system på en liten yta vilket ställer höga krav på den tjänstgörande personalen. För att skapa uthållighet hos den åtta man starka besättningen kräver det att individerna också har kunskaper som sträcker sig utanför den egna funktionen. För mig som chef ser jag det ytterst viktigt att roten som helhet har en ökad förmåga och därför lägger vi nu stort fokus på att kompetensutveckla personalen.