Stridsgruppen intar sin plats på Gotland

Med fanorna stolt fladdrande på stridsfordonen rullade 18.stridsgruppen av färjan i Visby. De påbörjar sin etablering till halvårsskiftet precis som ÖB utlovat.
– Det känns fantastiskt bra att vi är här nu. Att vi har börjat leverera det som våra politiker har efterfrågat och som kommer bidra till ökad operativ förmåga, sa chefen för stridsgruppen Stefan Pettersson.

18.stridsgruppen påbörjar etableringen på Gotland
18.stridsgruppen rullar av färjan i Visby, nu påbörjas etableringen. Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten
18.stridsgruppen påbörjar etableringen på Gotland
Sara, en av de nyanställda soldaterna som avslutade grundutbildningen för ett par veckor sedan, väntar på färjan som ska ta henne och kollegorna till Gotland. Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten
18.stridsgruppen påbörjar etableringen på Gotland
Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten
18.stridsgruppen påbörjar etableringen på Gotland
Första uppställningen på Tofta med ordergivning för att förbereda sig att börja lösa sina uppgifter på ön. Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten

Direkt från färjan åkte stridsgruppen ett varv runt staden innan de gav sig av till Tofta skjutfält. Det är den första delen av stridsgruppen som nu är här.
- Välkomna till er nya arbetsplats. Jag är mycket stolt över att stå här med er idag. Tillsammans kommer vi leverera efterfrågad tröskeleffekt, sa Stefan Pettersson.

Ökad operativ förmåga
I det säkerhetspolitiska inriktningsbeslutet för 2016-2020 pekades Gotland ut som ett av flera strategiskt viktiga områden. Regeringen beslutade att försvaret skulle stärkas och den operativa förmågan öka. Som en del i detta skulle 18.stridsgruppen etableras. Oktober 2015 utsågs Stefan Pettersson som chef för stridsgruppen.
- Vi kommer vara cirka 300 man när vi är klara. En styrka som kan agera snabbt i väntan på förstärkning och gör att en ev angripare får tänka sig för och måste tillgripa militär våld om de ska ta Gotland.

Rekrytering och anställning fortsätter
För ett år sedan ryckte de första soldaterna till stridsgruppen in för att göra grundläggande militär utbildning. Nu är de klara och anställda på det kompaniet som är först ut på plats.

Det cirka 115 som nu intar Gotland och Tofta är steg ett i etableringen. I sommar startar utbildningen till första delen av stridsvagnskompaniet. Efter det är det försvarsmaktsövning Aurora som väntar.