Med anledning av attentatet i Bamako, Mali

I går genomfördes ett attentat mot en resort utanför Malis huvudstad Bamako. Efter attentatet gjordes, enligt rutin, en inventering av den svenska personalen. I dagsläget har Försvarsmakten inte lyckats få kontakt med en person som tjänstgör i Bamako. Personens anhöriga är underrättade och Försvarsmakten vidtar en rad åtgärder för att få kontakt med personen och för att följa händelseutvecklingen.