Marinen, en modern åldring

Marinen har till huvuduppgift att hävda Sveriges territoriella integritet och svenska intressen. Detta innebär att förhindra en motståndare tillträde till svenskt territorium. Att skydda den territoriella integriteten i alla dimensioner, luft, yta och under ytan.

Personalen har en flexibel utbildning för att lösa ställda uppgifter. På bilden utbildas elever ombord på HMS Gladan. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Marinen är under ständig utveckling och löser uppgifter dygnet runt året om. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Marinen är ständigt insatsberedda för att lösa ställda uppgifter här hemma eller utomlands. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Personalen är välutbildad och har stor kompetens inom många områden. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Bogserbåt är en av de senaste nya moderna fartyg som har levererats till marinen. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
"Jag är mycket stolt över marinens personal och de uppgifter vi löser", sa marinchefen konteramiral Jens Nykvist Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

I dag onsdag den 7 juni firar marinen 495 år, en modern åldring som närmar sig 500 år. Sverige omges av en lång kust med stora skärgårdsområden vilket har medfört att landet tidigt blev en sjöfartsnation med stort fokus på att utveckla en stark flotta.

Marinen grundas

Gustav Vasa köpte ett antal fartyg från Hansastaden Lübeck den 7 juni 1522, detta utgjorde grunden för den kungliga svenska flottan och sedermera den svenska marinen och sedan dess firas den 7 juni som marinens födelsedag. Så småningom utvecklades även ett fast kustförsvar där den Kungliga flottan och Kustartilleriet tillsammans utgjorde det viktiga skyddet av Sveriges kust och sjöterritorium. Marinen har i dag moderna, insatsberedda och väl utvecklade förband med förmågan att möta alla typer av hot. Marinen utgörs i dag av flottiljer, amfibieförband, marinbas och sjöstridskola som ständigt utvecklas.

– Marinen har en lång och gedigen historia som i dag firar 495 år. Jag är oerhört stolt över marinens personal och de uppgifter vi löser. Om några år firar marinen 500 år och det är en dag vi ska uppmärksamma. Planeringen inför ett firande har redan inletts, sa marinchefen, konteramiral Jens Nykvist.