Losskastning för Baltops

De svenska fartygen har kastat loss och är på väg mot marinövningen Baltops. Första anhalt blir Polen och Stettin, där de sista mötena ska hållas innan övningen börjar på söndag.

HMS Nyköping kastar loss från örlogshamnen i Karlskrona juni 2017.
HMS Nyköping kastar loss från örlogshamnen i Karlskrona juni 2017.
Ett strålande sommarväder när HMS Nyköping kastar loss Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Livsmedel lastas ombord på HMS Nyköping inför Baltops 2017.
Stora delar av besättningen hjälper till när det ska lastas ombord livsmedel. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Johan Månsson är fartygschef på HMS Vinga
Johan Månsson är fartygschef på minröjningsfartyget HMS Vinga, som ska delta i Baltops 2017. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Övningen Baltops, som i år leds av Naval Striking and Support Forces Nato, har genomförts sedan 1971 och bygger förtroendeskapande relationer samt övar samarbetet mellan de deltagande nationerna. Sverige och Finland deltar som partnerländer till Nato. I år är det 26:e gången som Sverige deltar. Sverige deltar med korvetter och minröjningsfartyg ur Tredje och Fjärde sjöstridsflottiljen, ubåt från Första ubåtsflottiljen samt logistikstöd från bland annat Marinbasen.

Nära samarbete inom minröjning

Från Karlskrona kastade minröjningsfartyget HMS Vinga loss redan i måndags. Fartyget tjuvstartade med några dygns samövning tillsammans med Natos stående minröjningsstyrka, SNMCMG1.

 Vi känner väl till varandra då vi ofta övar ihop men också röjer skarpa minor från de båda världskrigen tillsammans säger Johan Månsson som är fartygschef på HMS Vinga.

I Baltops deltar ett stort antal minröjningsfartyg från många olika nationer vilket gör möjligheterna till att lära av andra men också bidra med kunskap, stora.

Bra förberedelser inför Aurora 17

Korvetten HMS Nyköping, med sin besättning på 43 personer, gick mot övningen under torsdagen. Fredrik Edwardsson är fartygschef:

— Vi kommer bland annat att öva tillsammans med samma amerikanska fartyg som under den kommande övningen Aurora 17. Det kommer att vara värdefullt att redan känna varandra och hur de andra jobbar, när väl Aurora drar igång efter sommaren.

Andra värdefulla erfarenheter blir samarbete med ubåtsjaktflygplan och ubåtsjakthelikoptrar, något som inte i dagsläget finns i svenska Försvarsmakten.

Sammanfattningsvis ökar deltagandet i Baltops Sveriges förmåga inom bland annat internationell samverkan, interoperabilitet, ytstrid, luftförsvar, ubåtsjakt, minröjning, ubåtsverksamhet och hantering av asymmetriska hot. Baltops genomförs mellan den 4-16 juni och äger rum till sjöss i södra och mellersta Östersjön. Amfibieoperationer genomförs i Lettland, Tyskland och Polen.