Huvudsyftet med övningen är att träna enheters uppträdande i större multinationella styrkesammansättningar som tillsammans kan skapa stabilitet och säkerheten i området kring Östersjön. Övningen ger bra möjligheter till att träna realistiska moment som ger värdefulla erfarenheter och kunskaper för alla ingående nationer. För Sveriges deltagande ökar förmågan bland annat inom områden såsom internationell samverkan, interoperabilitet, ytstrid, luftförsvar, ubåtsjakt, minröjning, ubåtsverksamhet och hantering av asymmetriska hot.

Baltops 2017 har i år ett stort deltagande med 14 olika nationer, cirka 5000 deltagare, ett 50-tal fartyg och ett 50-tal stridsflygplan och helikoptrar. Sverige deltar med korvetter och minröjningsfartyg ur Tredje och Fjärde sjöstridsflottiljen, ubåt från Första ubåtsflottiljen samt logistikstöd från bland annat Marinbasen. Övningen äger rum till sjöss i södra och mellersta Östersjön. Amfibieoperationer genomförs i Lettland, Tyskland och Polen.

Utöver Sverige deltar Finland, Belgien, Danmark, Estland, Frankrike, Tyskland, Lettland, Litauen, Holland, Norge, Polen, Storbritannien och USA.

Tre minröjningsfartyg av Kosterklass deltar från Sverige.
Tre minröjningsfartyg av Kosterklass deltar från Sverige. Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten

Mediakontakt:

Jimmie Adamsson, Informationschef Tredje sjöstridsflottiljen
0706-82 90 09, jimmie.adamsson@mil.se