Finsk övning i svensk anläggning

samarbete erbjuder möjligheter

Under en dryg vecka övade ca 300 soldater och officerare ur den finska armén strid i bebyggelse i anläggningen i Kvarn. En anläggning som är en av de större i sitt slag i Europa och som erbjuder möjligheter att öva upp till kompaninivå, vilket gör den både attraktiv och effektiv.

Finsk soldat i samtal med finsk general.
De finska soldaterna tog emot generalsbesök under sin övning i Kvarn där de fick berätta om hur de upplevde övningen och hur det hela gick. Foto: Caroline Segerdahl/Försvarsmakten

— Det är en otrolig förmån att få komma hit och öva, vilket vi kan tack vare det samarbete som våra länder har med varandra, säger Ilkka Kuusisto som är ansvarig för planeringen av övningen.

Förbandet anlände förra lördagen till huvuddel och har under den gångna veckan gjort det mesta av sin tid här i Sverige, med stöd av Markstridsskolans personal.

— De är här och övar för att de inte har någon motsvarande anläggning hemma i Finland, inte i den här storleken eller med den här utrustningen, berättar Johan Eklöf som är chef för anläggningen vid Markstridsskolan. De var här hos oss under förra hösten och övade tillsammans med svenska förband, men driver nu övningen i helt egen regi med vårt stöd.

 Samarbete i praktiken

Att finska förband övar i Sverige är ett exempel på hur ett försvarssamarbete mellan två länder erbjuder konkreta möjligheter att utveckla olika förmågor med hjälp av varandra. När inte Finlands egna anläggningar kan motsvara behovet av övning på mer komplex nivå kan man tillsammans med Sverige skapa goda förutsättningar för utbildning av soldater.

— Vi är här med mestadels värnpliktig personal som har varit under utbildning i drygt fem månader hemma i Finland. Vårt regemente är inriktade mot urban strid och våra soldater börjar specialisera sig mot det efter åtta veckors grundutbildning. Den här övningen är deras slutövning och lite av höjdpunkten på hela deras utbildningsperiod. De är jätteglada över att få vara här och vi ser det som en enorm förmån som vi har tack vare samarbetet mellan Sverige och Finland.

Även om det finska förbandet till stor del övar i egen regi så har det föregåtts av en omfattande planering även från svenskt håll. Markstridsskolan har stöttat med logistik och stöd i själva anläggnigen, något som har varit väldigt uppskattat.

— Vi har fått ett väldigt fint stöd under hela den här processen och inte minst här på plats och det är vi väldigt glada för och vi vill rikta ett stort tack till all den personal vid Markstridsskolan som varit med och gjort den här övningen så framgångsrik i sin helhet, avslutar Ilkka.