Unika robotskjutningar vid övning på Gotland

Under förra veckan genomförde Livgardets 12:e motoriserade skyttebataljon stridsutbildning med skarp ammuntion på Gotland. Granatkastare, mintjänst och inte minst tillämpad skjutning med Robot 55 har genomförts – något som inte gjorts i Försvarsmakten på många år.

Livgardets 12:e motoriserade skyttebataljon övar på Gotland.
Livgardets 12:e motoriserade skyttebataljon övar på Gotland.
Skarpskjutning med Robot 55. Foto: Jenny Ringström/Försvarsmakten
Livgardets 12:e motoriserade skyttebataljon övar på Gotland.
Robottroppen uppställda för utvärdering. Foto: Jenny Ringström/Försvarsmakten
Livgardets 12:e motoriserade skyttebataljon övar på Gotland.
Överstelöjtnant Daniel Rydberg, bataljonschef på 12:e motoriserade skyttebataljonen och överste Christer Tistam, chef Livgardet. Foto: Jenny Ringström/Försvarsmakten
Livgardets 12:e motoriserade skyttebataljon övar på Gotland.
Robottroppen tar sig fram med Bandvagn 2063. Foto: Jenny Ringström/Försvarsmakten
Livgardets 12:e motoriserade skyttebataljon övar på Gotland.
En av soldaterna ur Robottroppen. Foto: Jenny Ringström/Försvarsmakten
Skarpskjutning Gotland
Skarpskjutning med Robot 55. Foto: Jenny Ringström/Försvarsmakten
Livgardets 12:e motoriserade skyttebataljon övar på Gotland.
Robottroppen uppställda för utvärdering. Foto: Jenny Ringström/Försvarsmakten

Det blåser in över sanddynerna när soldaterna närmar sig skogsbrynet på Tofta skjutfält. Sedan ordergivningen en halvtimme tidigare har de metodiskt rört sig genom skogen ut mot vattnet för att ta området. De måste vara helt säkra på att motståndaren inte befinner sig någonstans i närheten innan de kallar fram bandvagnen till sin eldställning.

Det är Robottroppen som övar. Just i idag, i det här övningsmomentet, ska de skjuta skarpt med Robot 55 – en stor projektil som skjuts från bandvagnen och går att fjärrstyra in mot det mål man vill träffa.

– Det är unikt det här med att vi skjuter tillämpat, säger bataljonschefen Daniel Rydberg, som är på plats och följer soldaternas arbete. Det har Försvarsmakten inte gjort på många år, så det är lite av en nystart. När man övar tillämpat blir övningen så nära verkligheten som möjligt eftersom alla moment som tidigare genomförts separat istället måste genomföras tillsammans, i en helhet utan paus.

12:e motoriserade skyttebataljonen är ett insatsförband och den enhet på Livgardet som ansvarar för utbildningen av nya soldater. Hela soldaternas utbildning på robotsystemet har lett fram till denna skarpskjutning, som är ett avstamp inför de kommande större övningarna – däribland Våreld som genomförs tillsammans med P4 och P7 nere i Skåne.

– Att ha en övning där vi skjuter skarpt är det bästa sättet vi har att verkligen testa att alla moment fungerar tillsammans, att säkerheten fungerar och därmed kontrollera fullt ut vad rekryterna kan, säger Daniel Rydberg.

På fem andra platser på Tofta skjutfält pågår det samtidigt parallella övningar, alla ingår i samma bataljonsövning och det är både heltidsanställda och rekryter som deltar. Riskområden för säkerheten under övningen finns avdömda för varje separat övning och mångfalden bland övningarna är stor. Det övas med granatkastare, pansarterrängbilar, skarpa minor, rökhandgranater och mycket annat. Alla delar bidrar till att gemensamt skapa en stark helhet.

Delar ur Livgardet har varit på plats tillsammans med Skaraborgs regemente på Gotland sedan i februari och har både genomfört skarpa uppgifter och övat på skjutfältet. Nu är snart perioden över och facklan lämnas över till Luftvärnsregementet tills den permanenta stridsgruppen är på plats i sommar.

– Det har varit väldigt lärorikt att få öva här på Gotland, säger rekryten Patrik Johansson. Man förstår hela bilden bättre nu – vilket ansvar jag som individ har och att alla måste göra sin uppgift för att helheten ska fungera.

När terrängen är tagen dyker till slut en av robotgrupperna upp. Föraren manövrerar bandvagnen över den ojämna marken, fram till platsen för eldställningen. Roboten laddas, ropet "skott kommer" hörs och därefter backar vagnen snabbt undan in i skogsbrynet igen. Gruppen samlar ihop sig och en stund senare står de uppställda för utvärdering.

– Bra jobbat, ni har gjort något unikt, säger bataljonschefen Daniel Rydberg till gruppen.

Allt gick bra, nu kan de pusta ut en kort stund. Därefter ska allt göras om från början, en gång till. Innan kvällens övningar börjar.