Roligt med repetition

Repetitionsutbildning på Skaraborgs regemente

För flera år sedan arbetade de eller genomförde sin värnplikt som mekaniker eller stridsvagnsbesättning. Nu är de tillbaka och har under två veckor genomfört sin repetitionsutbildning på Skaraborgs regemente, P 4.
− Man har fått offra lite tid för att vara här, men det har varit riktigt roligt att vara tillbaka. Det är inte ofta man får åka stridsvagn, säger Johanna Arhall, som genomförde sin värnplikt på P 4 för tio år sedan.

Det var flera år sedan som pliktpersonalen arbetade eller genomförde sin värnplikt. För många var det kul att träffa gamla vänner och kollegor. Foto: Mikael Johansson/Försvarsmakten
Under två veckor har värnpliktiga genomfört repetitionsutbildning på P 4. De har repeterat och uppdaterat sina kunskaper för att kunna verka som slagkraftiga vagnsbesättningar ute i fält. Foto: Mikael Johansson/Försvarsmakten
Enligt Marcus Sandqvist, utbildningsansvarig, har de på kort tid kommit in i sina befattningar och levererat med bra resultat. Foto: Mikael Johansson/Försvarsmakten

Under två veckor har inkallade värnpliktiga genomfört sin repetitionsutbildning på Skaraborgs regemente, P 4. Dagarna i gröna kläder har erbjudit lika varierande uppgifter som väderlag, regn och snö har blandats med strålande solsken på övningsfältet.

Fokus under repetitionsutbildningen har varit att öva i sina befattningar och tillsammans i förband. Det har inneburit att de värnpliktiga repeterat och uppdaterat sina kunskaper för att kunna verka som slagkraftiga vagnsbesättningar ute i fält.

− Det var lite svårt till en början men jag kom snabbt in i det igen. Att vara vagnchef i en stridsvagn är lite som att cykla, har man en gång lärt sig så kommer man ihåg det. Den största förändringen som jag egentligen märkt av är ledarskapet, materielen och stridsvagnen är densamma, säger Johanna.

Det är tredje året i rad som pliktpersonal kallas in till Skaraborgs regemente och Marcus Sandqvist, utbildningsansvarig, har varit med på alla repetitionsutbildningar för stridsvagnsbesättningar.  Enligt honom ser man ett tydligt mönster hos samtliga som blivit inkallade.

− Den här repetitionsutbildningen, och tidigare som genomförts, bekräftar styrkan i utbildningen som genomfördes under det gamla värnpliktssystemet. Soldaterna har på kort tid kommit in i sina befattningar och levererat med bra resultat, säger han.