Ökad förmåga genom utbildning

Att leda en brigad är en svår uppgift. Det kräver erfarenhet kunskap och förståelse på alla nivåer, från soldat till brigadchef, om den egna rollen och hur den spelar in i helheten. De blivande kompanicheferna och bataljonsstabsmedlemmarna som nu utbildas vid Markstridsskolan har under förra veckan fått en praktisk inblick i hur brigadens sammansättning och komplexitet påverkar både tidsaspekter och det egna ledarskapet.

Ola Plamqvist står längst fram i en lektionssal och talar till sittande elever.
Ola Palmqvist, kursansvarig för utbildningen för blivande kaptener vid Markstridsskolan, har genomgång efter en veckas övning i att leda på brigadnivå. Foto: Caroline Segerdahl/Försvarsmakten

Kartor ligger utspridda över lektionssalarnas bord. Det knappas febrilt på datorer, diskuteras, pekas och funderas. Skrivs om. Funderas ett varv till. Bestäms. Ges order. Under en vecka har de blivande kaptenerna som går utbildning vid Markstridsskolan fått känna på hur det är att leda förband på brigadnivå, där många förband ska samordnas och när det gäller att som chef både ha bred kunskap om de olika förmågorna, men också en förståelse för taktik , för hur man använder dem.

— Under den här kursen ska vi göra eleverna redo för att så småningom kunna ta rollen som kompanichef eller vara en del av en bataljonsstab, berättar Ola Palmqvist som är ansvarig för utbildningen. Det innebär bland annat att de måste ha en förståelse för hur det fungerar längre upp i organisationen för att kunna agera i sin egen roll på ett bra sätt, och därför har vi nu under en veckas tid låtit dem ”spela” chefer på brigadnivå. För att förstå komplexiteten i helheten och därmed kunna bidra till att det fungerar genom sättet man löser sina uppgifter som bland annat kompanichef.

Diskussionen är målet

Det är ett komplicerat spel, där eleverna fått tänka och taktisera med hjälp av kartor för att driva en teoretisk strid framåt. De har satt sig in i hur det är att behöva använda många olika typer av förband och hur man som chef måste ha kunskap om och ta hänsyn till att det inte finns några rätta svar i alla lägen.

— Extremt mycket ”beror ju på” när det kommer till att göra det här. Det är svårt att taktisera på den här nivån, och det är precis därför de ska göra det, säger Ola Palmqvist. De får en inblick i att bland annat tidsförhållanden skiljer sig en hel del från ett kompani till att styra en hel brigad och det är nyttigt när man själv sedan ska ut och vara chef och ledare, att förstå vad ens egna chefer har att hantera.

Syftet med att genomföra en övning, eller ett spel, på det här sättet är just att få eleverna att diskutera taktik. Diskussioner gör att man kan väga för och nackdelar, förstå hur andra tänker, förstå hur man själv tänker, eftersom man tvingas reflektera och sätta ord på det på ett sätt som man inte gör till vardags.

— Ni ska bli chefer på kompaninivå, det är det ni ska göra just nu när ni är klara här. Men med en förståelse för hur det fungerar högre upp, vilka svårigheter som uppstår när det blir den här omfattningen gör att ni kommer att förstå er egen roll bättre och kunna fatta bättre beslut, sa Ola Palmqvist vid den avslutande genomgången.

Den gemensamma delen av kaptensutbildningen avslutas nu i veckan och därefter kommer eleverna att delas upp i två olika befattningskurser. De som ska inriktas mot att bli kompanichef åker till Norge fram till midsommar och genomför den kursen där i samarbete med Norges motsvarighet till Markstridsskolan. De elever som ska arbeta inom bataljonsstaber stannar kvar i Skövde och fortsätter sin utbildning.

— Men det här är sista året som vi har den uppdelningen och den här utformningen på utbildningen, säger Ola Palmqvist. Från och med nästa år har utbildningen gjorts om och när man kommer hit så kommer man att gå en sammanhängande kurs som innehåller båda de här inriktningarna. Man kommer att gå en längre utbildning, men i gengäld få en bredare kompetens. 

Nästa utbildning för blivande kaptener påbörjas under hösten 2017 och går under namnet Taktisk kurs armén (TakA).