Ny chef vid Skaraborgs regemente och Militärregion Väst

Under högtidliga former övertog idag överste Bengt Alexandersson ledningen av Skaraborgs regemente och Militärregion Väst från överste Fredrik Ståhlberg.

Här tar den nye chefen för Skaraborgs regemente och Militärregion Väst, överste Bengt Alexandersson, emot regementets fana vid chefsöverlämningen. Foto: Mikael Johansson/Försvarsmakten

Efter nästan fem år tackade Fredrik Ståhlberg för sig som regementschef. I sitt tal tog han upp de förändringar som regementet gått igenom under hans tid vid rodret och tackade alla medarbetare för sitt arbete. Han vände sig också till sin efterträdare Bengt Alexandersson:

− Jag är mycket glad att det blir du som blir regementets 63:e chef. Jag vet att du kommer att bli en mycket uppskattad chef och du kommer att ta regementet vidare tillsammans med dina medarbetare på ett förtjänstfullt sätt. Jag önskar dig stort lycka till.

Arméchefen, generalmajor Karl Engelbrektson, var på plats under överlämningen och talade, även han, till den samlade personalen. Han tackade Fredrik Ståhlberg för sin tid på regementet och övergick därefter till att tala om den tillträdande chefen.

− Alexandersson kommer att bli en utmärkt chef för regementet. Han har en gedigen erfarenhet på alla nivåer. Bengt har tidigare tjänstgjort vid förbandet och varit brigadchef på regementet. Han är känd i Försvarsmakten och i Högkvarteret, på försvarsdepartementet och internationellt. Allt det är viktigt idag för en förbandschef. Det är en mängd faktorer som hänger ihop för att Skaraborgs regemente ska bli framgångsrikt. Där har du Bengt de bästa förutsättningarna.

Under ceremoniella former och till ljudet av Skaraborgs regementes marsch överlämnades såväl den svenska fanan som ansvaret för styrkan till överste Bengt Alexandersson. 

− Jag kommer göra mitt bästa för att vi ska vara en stark del i arbetet mot ÖB:s vision ”Ett starkare försvar – möter varje hot, klarar varje utmaning”. Tillväxt och utveckling av våra förband och vår personal är, och ska fortsatt vara, vår absoluta kärnverksamhet. Tillsammans möter vi kommande uppgifter och utmaningar, sade Bengt Alexandersson.

I slutet av ceremonin tilldelades Fredrik Ståhlberg Skaraborgs regementes förtjänstmedalj i guld för sitt arbete och allt han gjort för regementet och militärregionen.